16377 ELADÓ KÖNYV
>>keresek közöttük<<
>>megnézem a kategóriákat<<
>>eladom a könyvem<<
Könyv Paradicsom Kategóriák Szépirodalom 2014. Július 30. Szerda

Könyv apróhirdetés


Szerző:

-

Könyv Paradicsom
Nagyítás
Cím:

Hét Évszázad Magyar Versei I., II., III.

Ár: 2000 Ft.
Ár postaköltség nélkül értendő
Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás éve: 1972
Kiadás helye: Budapest
Oldalszám: 3450
Nyelv: magyar
Állapot:
Leírás:
Kiadó:
Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás:
1972, Budapest;
Terjedelem:
3 kötet, 3450 oldal
Kötés:
Vászon
Állapot:
nagyon jó, a külső védőborító hiányzik
Ár:
2000 Ft

Tartalom:

 • I. kötet
  • Népköltészet
   • Köszöntők
    • Ahol keletkezik
    • Regösének
    • Porka havak esedesnek
    • Új esztendő, vígságszerző
    • Sárdó gyüjjön!
    • Kice-vice, villő
    • Ma van husvét napja
    • Pünkösdölő
    • Szent István napja
    • Serkenj fel, kegyes níp
    • Mostan kinyilt egy szép rózsavirág
    • Jézus ágyán nincsen paplany
    • Karácsonynak éjszakáján
   • Gyermekdalok
    • Este van már, alkonyul
    • Aludj baba, aludjál!
    • Katalinka szállj el
    • Gólya, gólya, gilice
    • Kis kácsa fürdik fekete tóba
    • Jöjjetek által, jó révészek!
    • Most viszik, most viszik
   • Klasszikus balladák
    • Kőmives Kelemen
    • Kádár Kata
    • Budai Ilona
    • Molnár Anna
    • Júlia szép leány
    • Kerekes Izsák
    • A fogoly katona
    • Istenem, istenem, áraszd meg a vizet
    • Rákóci kis úrfi
    • Komáromi szép lány
    • Nagy Bihali Albertné
    • Fehér Anna
    • Barcsai
    • Agnoli Borbála
    • Görög Ilona
    • Egyszer egy királyfi…
    • Anyámat is kérette…
    • Hová mégy, te három árva
    • Jere hozzám vacsorára
    • A rossz feleség
    • Császárné pávája
    • Szép Ilona
    • Megöltek egy legényt
    • Búsan búgó bús gerlice
    • Dancsuj Dávid
   • Szerelmi dalok
    • Tavaszi szél vizet áraszt
    • Az árgyélus kis madár
    • Egy kicsi madárka
    • A tavaszi szép időnek
    • Madárka, madárka
    • Nem hallok egyebet
    • Ej-haj, gyöngyvirág
    • Gerencséri utca
    • Édesanyám mondta nékem
    • Édesanyám rózsafája
    • Jönnek, jönnek, majd elvisznek
    • Zörög a kocsi
    • Megrakják a tüzet
    • Meghalok Csurgóért
    • Lányok ülnek a toronyba aranykoszorúba
    • Az ökör a földet
    • Szabad a madárnak
    • Felülről fúj az őszi szél
    • Három csillag jár az égen
    • Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok
    • Cifra szűröm szegre van akasztva
    • Megyen már a hajnalcsillag lefelé
    • Siroki erdőben
    • Virágos kenderem
    • Ha folyóvíz vónék
    • Hej, halászok, halászok
    • A malomnak nincs kereke
    • Piros alma kigurult a sárba
    • Nem vagy legény, nem vagy
    • Magas hegyen lakom
    • Akkor szép az erdő, mikor zöld
    • Sír a kis galambom, sírok én magam is
    • Lám megmondtam, bús gilice
    • Megkötöm lovamot
    • A citrusfa levelestől, ágastól
    • Szólnak a kakasok
    • Hajts ki, babám, az ökröket
    • Szomorú fűzfának
    • A csitári hegyek alatt
    • Szomorú az idő
    • Elhervad a virág, akit nem öntöznek
    • Vetettem violát
    • Szegény vagyok, szegénynek születtem
   • Mulatónóták
    • Vasárnap bort inni
    • Hej, a mohi hegy borának húsz forint az ára
    • Ó, be sok hal terem a nagy Balatonban
    • Megismerni a kanászt cifra járásáról
    • Hidló végén, padló végén
    • Szőlőhegyen körösztül
    • El kéne indulni…
    • Mikor én tizennyolc éves voltam…
    • Lányom, lányom, gyöngyvirágom
    • Mikor engem férjhez adtak
    • Járjad, pap uram, a táncot
    • Egy nagy órú bóha
    • Szegény legény a tücsök
    • Kitrákotty mese
   • Keservesek, bujdosóénekek
    • Istenem, istenem
    • Meg kell a búzának érni
    • Istenem, istenem, hol leszen halálom
    • Annyi bánat a szűvemben
    • Hegyek-völgyek között van az én lakásom
    • Amott látod, rózsám
    • Erdő nincsen zöld ágak nélkül
    • Szivárvány havassán
    • Lengyelország szélén
    • Úgy elmegyek, meglátjátok
    • Amerre én járok, még a fák is sírnak
    • Elmenyek, elmenyek
    • Látom, az életem
    • Elindultam szép hazámból
    • Erdő mellett estvéledtem
    • Hazám, hazám, édös hazám
    • Érik a szőlő
    • Jaj, istenem, de nagy baj a szegénynek
    • Felszántottam a császár udvarát
    • Látom a szép eget
   • Újstílusú balladák
    • Angyal Bandi
    • Vidrócki
    • Fábián Pista
    • Rózsa Sándor Bársony lovát nyergeli
    • Kismargita
    • Jó ló volt a fakó, jó ló is ellette
    • A főcinkos
    • Erre alá, az endrédi határba…
    • Szabú Vilma
    • Farkas Julcsa
   • Betyárdalok, rabénekek
    • Mikor visznek Szeged felé
    • Amott legel hat pej csikó magába
    • Arra (j)alá az alföldi csárdába
    • Mikor Rózsa Sándor
    • Jaj de szennyes a kend inge, gatyája
    • Elhervadt citrusfa
    • Isten hozzád, szülöttem föld
    • Rab vagyok, rab vagyok
    • Fújdogál a szellő magyar hazám felől
    • Véremmel írattam
    • Felszállott a páva
   • 48-as dalok
    • Ezernyolcszáznegyvennyolcba
    • Kossuth Lajos azt izente
    • Most szép lenni katonának
    • Huszárgyerek, huszárgyerek szeret a táncot
    • Szépen szól a Kossuth muzsikája
    • Zúg az erdő, zúg a mező
    • Szép világja a magyarnak
    • Kitelt már a hideg ősz
    • Gábor Áron rézágyúja fel van virágozva
    • Még Aradon szépen szólott a banda
    • Könnyű a németnek
    • Kossuth Lajos a Bakonyban
    • Elkészült már Nyék alatt a vasút
    • Kossuth lova megérdemli a zabot
    • Szennyes az én ingem
    • Garibaldi csárdás kis kalapja
   • Katonadalok
    • Katona vagyok én, ország őrezője
    • Már minálunk verbuválnak kötéllel
    • Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját
    • Ütik a rézdobot
    • Megütik a dobot
    • Sej, besoroztak, sej, besoroztak
    • Azért, hogy én be vagyok sorozva
    • Nagyabonyban csak két torony látszik
    • Izend meg, izend meg
    • Kimegyünk exercírozni
    • Jól van dolga a mostani huszárnak
    • Szalárd alatt, Szalárd alatt folyik el a Berettyó
    • Semmit sem vétettem
    • Őrmester úr, az istenit magának
    • Áldja meg az isten
    • Sírhat az az édesanya
    • Töltik a nagy erdő útját
    • Hideg szél fúj, édesanyám
    • Szélös az Isonzó vize
    • Mikor szürkébe öltöztem
    • Kimegyek a doberdói harctérre
   • Pásztordalok
    • Gyűjtik a csordákat
    • Tiszán innen, Dunán túl
    • Esteledik, alkonyodik
    • Nem akar a tehéngulya legelni
    • Kiszáradt a tóbúl mind a sár, mint a víz
    • Mikor gulásbolytár voltam
    • Ócsó mán a pásztor
    • Eszterházy-kanász nótája
   • Béresdalok
    • Béres vagyok, béres
    • Aladáron azé nem jó szógálni
    • Mikor a szolgának telik esztendeje
    • Verje mög az Isten azt az édösanyát
    • Vállalat úr, mérje föl a munkát
    • Intéző úr a kapuba kiáll
    • A hatvani hodályba
    • Füstöl már a cirokgyárnak kéménye
    • Gyertek, lányok, öltözzetek fehérbe
    • Nagy óceán tenger vize
    • Vagyok olyan legény, mint te
  • Első rész
   • Ismeretlen himnusz-költők
    • Siratóének Magyarországról, amikor a tatárok pusztították
    • István király verses históriája
    • Magyarországi ének a világ megvetéséről
    • Ómagyar Mária-siralom
    • Szent ének, ki dicséri Szíz Máriát (részlet)
   • Janus Pannonius
    • Gryllusra
    • Prosperhez
    • Kikacagja a római búcsúsokat
    • Kigúnyolja Galeotto zarándoklását
    • Búcsú Váradtól
    • Aki csak a régi könyveket szereti
    • Pálhoz
    • Szilviáról
    • Önmagáról
    • Dicsőítő ének mesteréhez, a veronai Guarinóhoz (részletek)
    • Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyjának sírfelirata
    • A lázbeteg Janus a táborozó Balázsnak
    • Nyárdél egén ragyogó üstökös
    • Siratóének anyjának, Borbálának halálára
    • Mátyás királyhoz
    • Pál pápáról
    • Ugyanarról
    • Pannonia dicsérete
    • Polycarpushoz
    • Saját lelkéhez
    • A roskadozó gyümölcsfa
    • Egy dunántúli mandulafáról
    • Moré György sírfelirata
    • Az árvíz
    • Mars istenhez békességért
    • Békéért
   • Ismeretlen költők
    • Szabács viadala (részletek)
    • Ének Szent László királyról
    • Emlékdal Mátyás király halálára
    • Soproni virágének
    • Körmöcbányai táncszó
    • Fohászkodás
   • Vásárhelyi András
    • Ének Szűz Máriáról
   • Szabatkay Mihály
    • Ének Beriszló Péter veszedelméről
   • Apáti Ferenc
    • Feddőének
   • Csáti Demeter
    • Ének Pannonia megvételéről
  • Második rész
   • Sylvester János
    • Az magyar nípnek
   • Tar Benedek
    • Házasságrul való dicsíret
   • Szkhárosi Horváth András
    • Emberi szerzésről (részletek)
    • Kétféle hitről: a krisztusbéli és a pápai foltos hitről (részletek)
    • Az fejedelemségről (részletek)
    • Az fösvénységről (részletek)
    • Az átokról (részletek)
   • Sztárai Mihály
    • XII. Psalmus
   • Ismeretlen énekmondák
    • Szendrői hegedős ének
    • Pajkos ének
   • Házas énekek ismeretlen szerzőktől
    • Nyilas István és Zsámboki Anna lakodalmán
    • Adhortatio mulireum
   • Tinódi Sebestény
    • Prini Péternek, Majlát Istvánnak és Terek Bálintnak fogságokról (részlet)
    • Sokféle részögösről (részlet)
    • Kapitán György bajviadalja (részletek)
    • Losonczi Istvánnak haláláról (részletek)
    • Zsigmond király és császárnak krónikája (részlet)
    • Az udvarbírákról és kulcsárokról
   • Bornemissza Péter
    • Siralmas énnéköm…
   • Ismeretlen költő
    • Luther éneke
   • Kecskeméti Vég Mihály
    • Az LV. zsoltár
   • Szendrei névtelen
    • Szilágyi és Hagymási
   • Gyulai névtelen
    • Cantio de militibus pulchra
   • Szegedi Gergely
    • A magyaroknak siralmas éneke a tatár rablásról (részletek)
   • Semptei névtelen
    • Béla király és Bankó leánya
   • Ilosvai Selymes Péter
    • Az híres-neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokságáról való história (részletek)
   • Pataki névtelen
    • Eurialusnak és Lucretiának szép históriája (részlet)
   • Moldvai Mihály deák
    • Éneke
   • Gergei Albert
    • Árgírus históriája (részletek)
   • Balassi Bálint
    • Kit egy bokrétáról szerzett
    • Bizonnyal esmérem…
    • Egy török ének
    • Losonczi Anna nevére
    • Kit egy szép lány nevével szerzett
    • Borivóknak való
    • Széjjel tündökleni…
    • Kiben örül, hogy megszabadult az szerelemtül
    • Kiben bűne bocsánatáért könyörgett, akkor hogy házasodni szándékozott
    • Méznél édesb szép szók…
    • Egy kegyes képében…
    • Hogy Júliára talála, így köszöne neki
    • Kupidónak való könyörgés
    • Az fülemilének szól
    • Darvaknak szól
    • Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról
    • Júliát hasonlítja a szerelemhez
    • Én édes szerelmem…
    • Ó nagy kerek kék ég…
    • Bécsi Zsuzsannáról s Anna-Máriáról
    • Egy katonaének
    • Hymnus secundus
    • Egy könyörgés
    • Margaretáról
    • Zarándoknak vagy bujdosónak való ének
    • Búcsúja hazájától
    • Két szemem világa…
    • Kegyelmes szerelem…
    • Kiben az kesergő Coeliárul ír
    • Kit egy citerás lengyel lányról szerzett
    • Latrikánus vers
    • Könyörög istennek
    • Fulviáról
  • Harmadik rész
   • Sárközi Máté
    • Ének a katonákról
   • Névtelen énekesek panaszai
    • Pusztaság, kárvallás
    • Erdély veszedelméről
   • Illésházy István
    • Ferendum et sperandum
   • Rimay János
    • Örülhetne szívem..
    • Ebben is könyörög Istennek, okát adván, miért próbálja s sujtolja Isten az ő híveit
    • Ez világ, mint egy kert…
    • Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlásán, fogyásán
    • Kerekdéd ez világ…
    • Az idő ósága nevel magos fákot
   • Debreceni S. János
    • Katonák üdvözlete Bocskay Istvánhoz
   • Szenci Molnár Albert
    • XLII. zsoltár
    • LXV. zsoltár
    • XC. zsoltár
   • Miskolci Csulyak István
    • Jocoserium
   • Ismeretlen költők
    • Pöngését koboznak…
    • Bocskay Istvánnak szomorú haláláról (részletek)
    • Csordapásztorok….
    • Az gazdagról
    • Bethlen Gábor
   • Pécseli Király Imre
    • Jaj tenéked, ki prédálsz
   • Szerelmi énekek a XVII. század első feléből
    • Egy bízott barátomhoz…
    • Az erős mágneshez hasonlatos sólymom
    • Kertemben nyílott piros rózsám…
    • Az rigónak ő szólása
    • A szemeid két gyémántnál
    • Jövel az táncban…
    • Hajnal
   • Nyéki Vörös Mátyás
    • A pokolról (részlet)
    • Siralom az halandóságról
   • Zrínyi Miklós
    • Fantasia poetica (részletek)
    • Arianna sírása (részlet)
    • Szigeti veszedelem (részletek)
    • Attila
    • Szigeti Zríni Miklós
    • Az idő és hírnév
    • Elégia
   • Beniczky Péter
    • Hogy az Isten egyedül maga veri a hadakat
    • A kívánatos kikeletnek gyönyörűségéről
    • „Példa-beszéd”-eiből
   • Balassa Bálint
    • Bujkálsz s nyilván van szépséged…
   • Listi László
    • Magyar Márs (részlet)
   • Eszterháy Pál
    • Pallas s Eszter kedves tánca
   • Névtelen énekesek
    • Zöldítsed, úristen…
    • Tatár rabságban lévő erdélyiek dala
    • Kádár István éneke (részletek)
    • Rákóczi László éneke
    • Fegyvert s bátor szívet…
   • Balogh Zsigmond
    • Bánatimnak örvényében…
   • Gyöngyösi István
    • A Murányi Vénusz (részletek)
    • Kemény János emlékezete (részletek)
    • Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága (részletek)
   • Kuruc nemesi versek
    • Gondolkodjál szegény magyar…
    • Magyarország romlásáról
    • Bónis Ferenc éneke
    • Nimród ágyékábul…
    • Papvilág Magyarországon (részletek)
    • Rab prédikátorok éneke
    • Oh, keserves gyászban öltözött szép hazám….
    • Thököly hadi-tanács (részlet)
    • Ó, szegény magyarság!…
   • Szentpáli Ferenc
    • Imago veritatis (részlet)
   • Ismeretlen nemesi költő
    • Az világhoz szabott ének
   • Katona- és bujdosóénekek a XVII. század végéről
    • Reménység az embert…
    • Katonadal
    • Oláh Gergő
    • Buga Jakab éneke
    • Bujdosik, bujdosik szegény árva legény…
    • Egy bujdosó szegénylegény
    • Szegénylegény dala
   • Szerelmi énekek a XVII. század második feléből
    • Vagyon-e, szívem, szándékomban…
    • Látom az időnek…
    • Édes Júliám, gyenge violám…
    • Ifjúság, mint sólyommadár…
    • Menj el madár, menj el..
    • Hová készülsz, szívem..
    • Áll előttem egy virágszál…
    • Ám úgy legyen mint akarod…
    • Áldott pünkösdnek …
    • Ó gyönyörűséges
    • Gonddal teljes idő
    • Hallod-e ifjú…
    • Mint az útonjáró..
    • Isten áldjon meg, édes barátom…
    • Jaj nékem szegénnek…
    • Megmondanám, tűzégette…
    • Hallod-e? Pendítsd az lantot…
    • Éljetek vígan…
    • Boldogság volt nádhoz bíznyi…
    • Kedves rajom, szép leányom
    • Rigócskám, rigócskám…
    • Megkötözött engem…
    • Ki urát nem szereti…
   • Koháry István
    • A vadkert (részlet)
   • Kőszeghy Pál
    • Bercsényi házassága (részlet)
   • Petrőczi Kata Szidónia
    • Jaj, szívem gyötrelmi..
    • Sebes árvizeknek
    • Mi lelkünk világossága
   • Radvánszky János
    • Levél
    • Válasz
  • Negyedik rész
   • Kuruc versek a Rákóczi-szabadságharc idejéből
    • A szomolányi diadalról
    • A kolozsvári veszedelemről való história
    • Siralmas ének az szömörei harcrul
    • Magyarország, Erdély, hallj új hírt! (részlet)
    • Csinom Palkó
    • Erdélyi hajdútánc
    • Két szegénylegénynek egymással való beszélgetése
    • A szegénylegény éneke
   • Ráday Pál
    • Búcsú
    • Rákóczi Ferenc tiszteletére mondott versezet
   • Kesergő versek a XVIII. század első feléből
    • Édes hazám, szánjad válásom…
    • Sírva írt levelem…
    • Rákóczi Ferenc bús éneke
    • Rákóczi kesergője
    • Rákóczi-nóta
    • Én is hajdon magyar voltam…
    • Megjártam a hadak útját…
    • A boldog Szűz Máriához…
    • Szent István királyhoz
    • Zöld erdő harmatát…
   • Amade Antal
    • Firhez menist megbánó, újabb ifjakot kívánó
   • Paraszténekek a XVIII. századból
    • Porció-ének
    • A diák és paraszt vetélkedése
    • Nincs boldogtalanabb a parasztembernél…
    • Generális insurrectio
    • Parasztének
   • Szerelmi versek a XVIII. századból
    • Nem lesz mindenkor így
    • Arany ideim folyása…
    • Mint gerlice-madár
    • Boldogtalan vagyok…
    • Ej, haj, gyöngyvirág…
   • Amade László
    • A szép fényes katonának arany, gyöngy élete…
    • Szünteeln bánkódnom…
    • Áldott vagyok, én reményem…
    • Madárkák is vigasztalják sokszor a bús szívet, s értelmes énekikkel adnak bús jó kedvet
    • Édes dudi, duduskám
   • Faludi Ferenc
    • Tündérkert
    • Útravaló
    • Forgandó szerencse
    • Tavasz
    • Tarka madár
    • Nincsen neve
   • Ráday Gedeon
    • A tormába esett féreg
    • Dieneshez
   • Orczy Lőrinc
    • A bugaci csárdának tiszteletére
    • Panasz
    • Megint panasz
  • Ötödik rész
   • Bessenyi György
    • A Tiszának reggeli gyönyörűsége
    • Az irígy elmérül
    • Bessenyi György magához
    • Részlet „A természet világá”-ból
   • Barcsay Ábrahám
    • A télnek közelgetése
    • Ányos Pálnak
    • A kávéra
    • A poétákhoz
   • Ányos Pál
    • Barcsay kapitánynak
    • Egy boldogtalannak panaszai a halovány holdhoz
    • A szép tudományoknak áldozott versek (részlet)
    • Barcsaynak
    • Gróf Zrínyi Miklósról
    • Kalapos király (részletek)
   • Baróti Szabó Dávid
    • A magyar ifjúsághoz
    • A magáéval élni nem tudóról
    • Egy ledőlt diófához
    • A holdhoz
    • Soros jámbus
   • Révai Miklós
    • Orosz Zsigmond halálakor
    • A kikeletről
   • Rájnis József
    • Egy kérkedékeny nemeshez
    • A vargafiakhoz
    • Egy jeles képíróhoz
   • Virág Benedek
    • Vitézeinkhez
    • A kalitkába zárt madárról
    • Lantomhoz
    • Békesség-óhajtás
    • Előszózat
   • Péczeli József
    • Szarkák és szajkók
    • Jobbágy, halál
    • Farkas, kutya
   • Gvadányi József
    • Pöstényi förödés (részlet)
    • Egy falusi nótáriusának budai utazása (részletek)
   • Péteri Takács József
    • Sóhajtás a békesség után
   • Kazinczy Ferenc
    • A vallástalan
    • Bor mellett
    • Széphalom
    • Híven szeretni…
    • Az ő képe
    • A szonett múzsája
    • A nagy titok
    • A nyelvrontók
    • A kész írók
    • Írói érdem
    • Szokott és szokatlan
    • Az iskola törvényei
    • A mi nyelvünk
    • Hőseink a Kenyérmezején
    • Férfilélek
    • A pataki vár erkélyén
    • A lengeséghez
    • Gróf Szécheniy István (részlet)
   • Batsányi János
    • Biztatás
    • A franciaországi változásokra
    • A látó
    • Bartsaihoz
    • Az európai hadakozásokra
    • Levél Szentjóbi Szabó Lászlóhoz
    • Levél egy régi várból
    • Gyötrődés
    • Egy szerencsétlen ifjú sírjánál
    • Tűnődés
    • A rab és a madár
    • Gabriellám emlékkönyvébe
    • Magyar író
   • Szentjóbi Szabó László
    • A Cenci rózsája
    • A sírhalom
    • A reménységhez
    • A gyermekkori idők emlékezete
    • A nagy szüret Telegden
    • A holdhoz
   • Verseghy Ferenc
    • Koppi Károlynak
    • A marsziliai ének
    • Szentjóbi Szabó László halálára
    • A válogató
    • Az igazi bölcs
    • A tejáruló menyecske
    • Az igazsághoz
   • Dayka Gábor
    • Esdeklés
    • A bosszús szerelem
    • Kesergés
    • Titkos bú
    • A rettenetes éj
    • Esdeklés
    • Kazinczyhoz
    • A tavasz
    • Vitéz Imréhez
   • Földi János
    • Enyim Juliska
    • Idegen szépség
   • Pálóczi Horváth Ádám
    • De mit töröm fejemet
    • A gyanúba esett szerelmes
    • Magyar tánc
    • Stájer tánc
   • Fazekas Mihály
    • Rajta vitéz!
    • Ajánló vers
    • Egy véres ütközet estvéjén serkent gondolatok
    • Mint mikor a nap…
    • A tavaszhoz
    • Az új bor
    • Csokonai nevenapjára
    • A tavaszhoz estendén
    • Csokonai Vitéz Mihály halálára
    • Hortobágyi dal
    • A debreceni első kalendáriumba, melyből az időjövendölés kimaradt
    • A debreceni kalendárium második kiadása eleibe
    • Nyári esti dal
    • A kelletekorán jött csendes esőhöz
    • Ki a boldog?
    • Kalendárium magyarázata után serkent gondolatok
    • Az én poézisom
    • Lúdas Matyi (részletek)
   • Csokonai Vitéz Mihály
    • A gazdag
    • A patyolat
    • Az estve (Sander)
    • A szabadság
    • A Fársáng búcsúzó szavai
    • Egy rózsához
    • (Laura még ingó kegyelmed)
    • Az estve
    • Zsugori uram
    • Konstancinápoly
    • A tél
    • Az ősz
     • Szeptember
     • Október
     • November
    • Magyar! Hajnal hasad!
    • Búcsú a magyar Múzsáktól
    • Bakhushoz
    • Az emberiség s a szeretet
    • A boldogság
    • Az esküvés
    • A fekete pecsét
    • A békekötésre
    • (Újévi ajándék)
    • Újesztendei gondolatok
    • Keserédes
    • A tavasz
    • Még egyszer Lillához
    • A Magánossághoz
    • Marosvásárhelyi gondolatok
    • Kifakadás
    • Dorottya, vagyis a dámák diadalma a Fársánghoz (részletek)
    • Egy háládatlanhoz
    • Egy fiatal házasúlandónak habozása
    • Parasztdal
    • Jövendölés az első oskoláról a Somogyban
    • Óh, szegény országunk
    • Visszajövetel az Alföldről
    • Az estvéhez
    • A csendes élet
    • A békétlenkedő
     • Tavasz
     • Nyár
     • Ősz
     • Tél
    • Az ember, a poézis első tárgya
    • (Ízenget már…)
    • A Hafíz sírhalma
    • Dr. Földi sírhalma felett
    • Szerelemdal
    • Szegény Zsuzsi,a táborozáskor
    • Gróf Erdődyné őnagyságához (részlet)
    • A szeplő
    • Az én poézisom természete
    • Az éjnek istenihez
    • A rózsabimbóhoz
    • Az éj és a csillagok
    • Tartózkodó kérelem
    • Siralom
    • A tihanyi ekhóhoz
    • A reményhez
    • Halotti versek (részlet)
    • Tüdőgyulladásomról
    • Főhadnagy Fazekas úrhoz
   • Kisfaludy Sándor
    • A kesergő szerelem
     • 7. dal
     • 57. dal
     • 71. dal
     • 75. dal
     • 90. dal
     • 107. dal
     • 126. dal
     • 182. dal
    • A boldog szerelem
     • 35. dal
     • 72. dal
    • Részlet az ötödik énekből
     • 165. dal
    • Csobánc (részlet)
   • Édes Gergely
    • A petri gulyás
   • Kis János
    • Sopron tájékához
    • Az idő eljár
   • Berzsenyi Dániel
    • Osztályrészem
    • Horác
    • Magányosság
    • A melancholia
    • Az ulami ütközet
    • A magyarokhoz
    • Barátimhoz
    • Búcsúzás Kemenesaljától
    • Búcsúzás
    • Levéltöredék barátnémhoz
    • A közelítő tél
    • Fohászkodás
    • A jámborság és középszer
    • Kazinczy Ferenchez
    • A magyarokhoz
    • Életfilozófia
    • A táncok
    • Napoleonhoz
    • Vandal bölcsessége
    • Dukai Takács Judithoz
    • Vitkovics Mihályhoz
    • A pesti magyar társasághoz
    • Új Görögország
    • Gróf Mailáth Jánoshoz
    • A poézis hajdan és most
   • Dukai Takács Judit
    • Az én lakhelyem
   • Ungvárnémeti Tóth László
    • Tisztválasztás
    • Laura keserve
    • Berzsenyihez
   • Vitkovics Mihály
    • Virág Benedekhez
    • Bécs és Moszkva
    • Barraihoz
    • A költő
    • Pirongatol…
    • Bácskai regedal
   • Katona József
    • Az andal
  • Hatodik rész
   • Kölcsey Ferenc
    • Géniusz száll…
    • Rákos nimfájához
    • Elfojtódás
    • Rákóczi hajh…
    • Képzelethez
    • Rákos
    • Bordal
    • Csolnakon
    • Himnusz
    • Zsarnok
    • Vanitatum vanitas
    • Igazsága
    • Esti dal
    • Áldozat
    • Drégel
    • A Szabadsághoz
    • Balassa
    • Hervadsz
    • Zrínyi dala
    • Szondi
    • Kölcsey
    • Búsan csörög…
    • Huszt
    • Kazinczy
    • Emléklapra
    • Paulina emlékkönyvébe
    • Rebellis vers
    • Zrínyi második éneke
   • Pázmándi Horvát Endre
    • A pesti Nemzeti Theatrom ügyében (részlet)
   • Kisfaludy Károly
    • A hazafi
    • Honvágy
    • Mohács
    • „Tatárok Magyarországban”
    • „Ilka”
    • Alkonyi dal
    • Rákosi szántó a török alatt
    • Vedd sarlódat…
    • Szülőföldem szép határa
    • Aki szeretőjét
    • Sárga levél..
    • Az álmatlan király
    • A bánkódó férj
   • Vörösmarty Mihály
    • A három egyesült fejedelmekre
    • Szebb az asszony, ha hamis
    • A templomba záratásomkor
    • Kisgyermekek halálára
    • Csaba szerelme
    • Zalán futása (részletek)
    • Utóhang Cserhalomhoz
    • Halvila halálán
    • Mikes búja
    • A magyar költő
    • Zrínyi
    • K. Matild dala
    • A gyászkendő
    • Haj, száj, szem
    • A búvár Kund
    • Puszta csárda
    • Délsziget (részlet)
    • A szeretők
    • Pázmán
    • A két szomszédvár (részlet)
    • A kérő
    • Becskereki
    • Magyarország címere
    • Szép Ilonka
    • A hontalan
    • Szózat
    • Késő vágy
    • Piros száj
    • Csalogány
    • A Guttenberg-albumba
    • Vashámor
    • Liszt Ferenchez
    • Éj és csillag
    • Az unalomhoz
    • Petike
    • Az élő szobor
    • Emléksorok Fáy Andrásnak
    • Virág és pillangó
    • Egy politikus költőhöz
    • Az úri hölgyhöz
    • A szomju
    • Laurához
    • Fóti dal
    • Haragszom rád
    • Keserű pohár
    • Honszeretet
    • Ábránd
    • A merengőhöz
    • Megyeri
    • Kölcsey
    • Gondolatok a könyvtárban
    • A Sors és a magyar ember
    • Laurának
    • Az embereknek
    • Országháza
    • A szegény asszony könyve
    • Vásárhelyi Pál sírkövére
    • Mi baj?
    • Jóslat
    • Szabad sajtó
    • Harci dal
    • Emlékkönyvbe
    • Előszó
    • Mint a földmívelő…
    • Az ember élete
    • A vén cigány
    • Fogytán van a napod…
   • Czuczor Gergely
    • Hunyadi
    • A falusi kisleány Pesten
    • Fonóházi dal
    • Mohács
    • Korteskedés
    • Alföldi legény
    • Riadó
    • Csárdás
    • Ítélőszék előtt
    • A bakonyi legény
   • Garay János
    • Egy ismeretlen széphez
    • Mennyasszonyomhoz
    • Mátyás király Gömörben
    • A hetyke huszárok
    • Örökválság
    • Az obsitos
    • A költő-katona
   • Bajza József
    • Apotheosis
    • Isten hozzád
    • Sóhajtás
    • A rab költő
    • Az apáca
    • Kisleány dala
    • Ébresztő
    • Fohászkodás
    • Haynau-dal
    • Jóslat
   • Eötvös József
    • A megfagyott gyermek
    • Búcsú
    • Szörnyen szeretném…
    • Én is szeretném.
    • Mohács
    • Végrendelet
   • Szemere Miklós
    • A lukai pap
    • A vadon költészete
   • Erdélyi János
    • Egy gyermek születésére
    • Egy bitóra
    • Népdalok
    • Semmiházi
    • Jó órában
    • A menekültek
    • Vörösmartyhoz
   • Vajda Péter
    • Pórválasz
    • Utazó magyarok
    • Üdvözlet
   • Nagy Imre
    • Sashoz
   • Gaál József
    • Az ólmos botok
   • Tóth Lőrinc
    • Epigrammák
   • Szentiváni Mihály
    • A napszámos
    • A szolgalegény
    • A vértanú
    • A dévai váron
   • Kriza János
    • A villám
    • Erdővidék az én hazám….
    • Csipkebokor, galagonya
    • A hazatérő katona
    • Úrbér
   • Pap Endre
    • A pór sírja
 • II. kötet
  • Hetedik rész
   • Petőfi Sándor
    • Hazámban
    • Befordúltam a konyhára
    • Síkos a hó, szalad a szán…
    • A nemes
    • Vándorélet
    • Füstbement terv
    • Egy estém otthon
    • Fürdik a holdvilág az ég tengerében
    • István öcsémhez
    • Megy a juhász szamáron…
    • Az Alföld
    • Egy telem Debrecenben
    • A helység kalapácsa (részlet)
    • A tintás üveg
    • Csokonai
    • János vitéz (részletek)
    • A királyok ellen
    • Játszik öreg földünk…
    • Ha életében
    • Téli világ
    • Magyarország
    • A jó öreg kocsmáros
    • Fa leszek, ha…
    • Piroslik már a fákon a levél…
    • A négyökrös szekér
    • A magyar nemes
    • A csárda romjai
    • A gyüldei ifjakhoz
    • Az őrült
    • Tündérálom
    • Itt állok a rónaközépen…
    • A bánat? egy nagy oceán
    • Nem sűlyed az emberiség..
    • Az álom
    • Sors, nyiss nekem tért…
    • Dalaim
    • Levél Várady Antalhoz
    • A nép
    • Csalogányok és pacsirták
    • Nagykárolyban
    • Erdélyben
    • Véres napokról álmodom…
    • Reszket a bokor, mert…
    • Halhatalan a lélek…
    • Egy gondolat bánt engemet….
    • Szabadság, szerelem!
    • Ha férfi vagy, légy férfi…
    • Kutyakaparó
    • Palota és kunyhó
    • A kutyák dala
    • A farkasok dala
    • A XIX. század költői
    • Arany Jánoshoz
    • Magyar vagyok
    • A Tisza
    • A magyar ifjakhoz
    • A nép nevében
    • Háború volt…
    • Az ítélet
    • Rongyos vitézek
    • Arany Lacinak
    • A gólya
    • Levél Arany Jánoshoz
    • Falu végén kurta kocsma…
    • Homér és Oszián
    • A szájhősök
    • Azokon a szép kék hegyeken túl…
    • Beszél a fákkal a bús őszi szél…
    • Szeptember végén
    • Elértem, amit ember érhet el…
    • Meddig alszol még, hazám?
    • A táblabíró
    • Nézek, nézek kifelé…
    • Szép napkeletnek…
    • Rózsabokor a domboldalon…
    • Pató Pál úr
    • Okatootáia
    • A magyar politikusokhoz
    • Vasuton
    • A téli esték
    • Van-e egy marék föld…
    • Minek nevezzelek?
    • A puszta, télen
    • Olaszország
    • Anyám tyúkja
    • A tél halála
    • Kemény szél fúj…
    • Dicsőséges nagyurak…
    • Nemzeti dal
    • Föltámadott a tenger…
    • A királyokhoz…
    • Megint beszélünk s csak beszélünk…
    • A gyáva faj, a törpe lelkek…
    • Ausztria
    • Szülőföldem
    • Kiskunság
    • A nemzetgyűléshez
    • Respublika
    • A nemzethez
    • Forradalom
    • Az apostol (részletek)
    • Itt benn vagyok a férfikor nyarában…
    • Tudod, midőn először ültünk…
    • A vén zászlótartó
    • Bucsú
    • Ti ákácfák e kertben…
    • Szeretlek, kedvesem
    • Itt vaz az ősz, itt van újra…
    • Itt a nyilam, mibe lőjem?
    • Akasszátok föl a királyokat!
    • Vesztett csaták, csufos futások
    • Az év végén
    • Európa csendes, ujra csendes…
    • Csatában
    • Bizony mondom, hogy győz most a magyar
    • Pacsirtaszót hallok megint
    • Az erdélyi hadsereg
    • Jött a halál
    • A honvéd
    • Szörnyű idő
   • Vachott Sándor
    • Népdal
    • Tekintetes, nemes, nemzetes és vitézlő
    • A napipolitika költőihez
    • Búcsú 1849-től
   • Lauka Gusztáv
    • XIX. század
    • Butter Flórián
   • Kerényi Frigyes
    • Az erdei lak
    • Zsarnok
    • Pákh Alberthez
   • Bozzai Pál
    • Részlet a „Kelet könyvei”-ből
   • Pákh Albert
    • Csont
   • Greguss Ágost
    • A tudós
    • Úri parancs a hajdúhoz
   • Samarjay Károly
    • Szegény deák
    • Harc lesz talán…
    • Halászleány dala
    • Hogyan haljunk?
   • Berecz Károly
    • Fővárosi románc
    • Népéletből
    • Anno domini
    • Ne húzd cigány…
   • Mentovich Ferenc
    • A Szajna partján
    • A fölkelt nép…
    • Tavaszhoz
   • Tompa Mihály
    • Népdalok
    • A hangyákhoz
    • Némuljatok meg…
    • Egy valóságos magyar gróf
    • Pusztán
    • Az én lakásom
    • A gólyához
    • Pünköst reggelén
    • Levél egy kibujdosott barátom után
    • Égő szerelem
    • Tornácomon
    • Őszi tájnak…
    • A madár, fiaihoz
    • Forr a világ
    • Új Simeon
    • Ikarus
   • Sárosi Gyula
    • Népdal
    • A rákász lány
    • Arany trombita (részlet)
    • Farsangi dal
    • Ingeborg önszületése napján
   • Medgyes Lajos
    • Jósszózat
    • Börtön-dal
    • Megelégedés
    • Békeszózat
  • Nyolcadik rész
   • Arany János
    • Az elveszett alkotmány (részlet)
    • Toldi (részletek)
    • Válasz Petőfinek
    • A szegény jobbágy
    • A rab gólya
    • Eldorádó
    • A tudós macskája
    • Toldi estéje (részlet)
    • Nemzetőr-dal
    • Mit csinálunk?
    • János pap országa
    • A rablelkek
    • Árpilis 14-én
    • Rásüt az esthajnal
    • Névnapi gondolatok
    • Emléklapra
    • Évek, ti még jövendő évek
    • Koldus-ének
    • Évnapra
    • Letészem a lantot
    • Fiamnak
    • Írószobám
    • A lacikonyha
    • Ősszel
    • Az ó torony
    • Bolond Istók (részletek)
    • Szilveszter-éjen
    • Családi kör
    • Kertben
    • Ráchel siralma
    • A dalnok búja
    • A nagyidai cigányok (részlet)
    • Oh, ne nézz rám…
    • Enyhülés
    • A világ
    • Itthon
    • Dante
    • Visszatekintés
    • Rozgonyiné
    • Alkalmi vers
    • Keveháza
    • V. László
    • Régi jó időből
    • A vigasztaló
    • Ágnes asszony
    • Mátyás anyja
    • A fülemile
    • Csaba királyfi
    • Hatvani
    • A tetétleni halmon
    • Szibinyányi Jank
    • A vén gulyás
    • A vén gulyás temetése
    • Emlények
    • Zács Klára
    • Néma bú
    • Szondi két apródja
    • Balzsamcsepp
    • A walesi bárdok
    • A lejtőn
    • Juliskához
    • Széchenyi emlékezete
    • Rendületlenül
    • Kies ősz
    • Magányban
    • Vojtina ars poétikája
    • Szülőhelyem
    • Buda halála (részletek)
    • Ártatlan dac
    • Szegény Miska sirkövére
    • Emlékre
    • Búcsú a fürdőtől
    • Aj-baj!
    • A lepke
    • Epilógus
    • Naturam furca expellas…
    • Vásárban
    • Tamburás öreg úr
    • Tengeri-hántás
    • Mindvégig
    • A régi panasz
    • A tölgyek alatt
    • Kozmopolita költészet
    • Meddő órán
    • Híd-avatás
    • Népdal
    • Ének a pesti ligetről
    • Plevna
    • Vörös Rébék
    • Intés
    • Tetemre hívás
    • Dal fogytán
    • Formai nyűg
    • Civilizáció
    • Még az egyszer…
    • A szájasok
    • Ez az élet…
    • Emlékre
    • Toldi szerelme (részletek)
    • Évnapra
    • Mi vagyok én?
    • Sejtelem
   • Lévay József
    • Szüretünk
    • Mikes
   • Gyulai Pál
    • Hadnagy uram
    • Szüreten
    • Szeretnélek még egyszer látni…
    • Horatius olvasásakor
    • A népszerűség (részlet)
    • A budai rózsahegyen
   • Szász Károly
    • Iduna
    • Hazámhoz
   • Madách Imre
    • Petőfi sírján
    • Az aradi sírra
    • Nép szava
    • Egy demagóghoz
    • Az ember tragédiája (részlet)
   • Tóth Kálmán
    • Felleg borul az erdőre…
    • Befútta az utat a hó…
    • Előre!
   • Zilahy Károly
    • Reményi Edének
  • Kilencedik rész
   • Vajda János
    • Franciaországnak
    • Sirámok
    • A virrasztók
    • Gina emléke (részletek)
    • Liszt Ferenchez
    • Hajótöröttek
    • Luzitán dal
    • A kárhozat helyén
    • A vaáli erdőben
    • Húsz év múlva
    • Őszi tájék
    • Vége van
    • Az üstökös
    • Megnyugvás
    • Magány
    • Utolsó dal, Ginához
    • Gyermekkorom tájéka
    • Vasúton
    • Jubilate
    • A végrendelet
    • Nyári les
    • De profundis
    • A legszebbnek
    • Sodoma
    • Az állatkertben
    • Credo
    • Nádas tavon
    • Emléksorok
    • Elmult idő
    • Harminc év után
    • Nyári éjjel (Részlet)
    • Lenni vagy nem lenni
    • Búcsú a naptól
   • Tolnai Lajos
    • Fehér Sándor
    • Kislányom emlékére
   • Thaly Kálmán
    • Esztergom megvégeléről
    • A kölesdi harcrúl
    • Ocskai Lászlórúl való ének
    • Bujdosó Rákóczi
   • Dömötör János
    • Sötét éjben…
   • Arany László
    • A Délibábok hőse (Részletek)
   • Darmay Viktor
    • A komműnről (Részlet)
    • Ó, hogyha tudnám…
   • Reviczky Gyula
    • Első szerelem
    • Imakönyvem
    • Petőfi él!
    • Ősz felé
    • Arany Jánosnak
    • Schopoenhauer olvasása közben
    • Emma (Részletek)
    • Magamról
    • Pálma a Hortobágyon
    • Perdita (Részlet)
    • A kenyér
    • Magdolna
    • Március tizenötödikén
    • Útra készen (Részlet)
    • A Volkov-temető
    • Pán halála
    • Számlálgatom…
    • Rózsák
   • Komjáthy Jenő
    • Éloa!
    • Álmodva
    • Mind hasztalan!
    • Csak tartsatok…
    • A börtönből
    • Viharének
    • Diadalének
    • A homályból
    • Emléksorok
    • Siralom
   • Ábrányi Emil
    • Ágyugolyók az Arzenál udvarán
    • Magyar nyelv
    • Zsákhordó
    • Nincs halál
   • Szabó Endre
    • Úr napján
   • Endrődi Sándor
    • Hajók találkozása
    • Hideg esték
    • Gyönge violának…
    • A kölesdi harcon
    • Viharmadár
   • Rudnyánszky Gyula
    • A csüggedés órájában
    • Ti milliók
   • Palágyi Lajos
    • Mit tettem eddig?
    • Lívia
   • Szentessy Gyula
    • Gyári lányok
    • Az egyetlennek
   • Kozma Andor
    • A kárthágói harangok
    • Előírtás
   • Bárd Miklós
    • Írok a tengernek…
   • Szabolcska Mihály
    • Emlék
    • Salzburgi csapszékben
    • A Grand Caféban
   • Czóbel Minka
    • Kubikus nóta
    • Egy hét (Részlet)
    • Három fehér hattyú
   • Zempléni Árpád
    • A hosszú (Részlet)
    • A tűz-özön (Részlet)
   • Vargha Gyula
    • Rajnai bor mellett
    • Kevés a vetés
    • Szőlőhegyen
    • Születésem napján
   • Kiss József
    • Egy sír
    • Az ár ellen
    • Ó, mért oly későn
    • Madonna
    • Tüzek
    • Nagy fekete erdő…
    • A Knyáz Potemkin
    • Legendák a nagypapámról (Részlet)
   • Gárdonyi Géza
    • Éjjel a Tiszán
    • Szeptember
   • Makai Emil
    • A bolygó
   • Ignotus
    • Tavaszi bor
    • Epilogus
   • Szilágyi Géza
    • Hátak
    • Siketek között
   • Heltai Jenő
    • Csavargó
    • Loreley
    • Mert dalaimnak…
    • A kantinos kisasszony
    • Madrigál-féle
    • Diadal
    • Szabadság
    • Március
   • Csizmadia Sándor
    • Öreg cselédek
    • A lokomotív
  • Tizedik rész
   • Ady Endre
    • Új vizeken járok
    • Harc a Nagyúrral
    • A Gare de I'Est-en
    • Héja-nász az avaron
    • A magyar ugaron
    • A Hortobágy poétája
    • Góg és Magóg fia vagyok én…
    • A Léda arany-szobra
    • Párisban járt az Ősz
    • Jó Csönd-herceg előtt
    • Elillant évek szőlőhegyén
    • Sírni, sírni, sírni
    • Dózsa György unokája
    • Az ős Kaján
    • Fölszálott a páva
    • Az Értől az Oceánig
    • A grófi szérűn
    • A Duna vallomása
    • Csák Máté földjén
    • EmlékezésTáncsics Mihályra
    • Vér és arany
    • A fekete zongora
    • Beszélgetés egy szekfűvel
    • A csillagok csillaga
    • A magyar Messiások
    • Hazamegyek a falumba
    • Közel a temetőhöz
    • A téli Magyarország
    • A Hadak Utja
    • A Sion-hegy alatt
    • Én fiatal maradok
    • A Rotschildék palotája
    • A muszáj Herkules
    • A Halál lovai
    • Nekünk Mohács kell
    • Dózsa György lakomája
    • „Ádám, hol vagy?”
    • Májusi zápor után
    • A te melegséged
    • Az Illés szekerén
    • A kürtösök szava
    • Magyar jakobinus dala
    • Néhai Vajda János
    • Az asszony jussa
    • Kis, falusi ház
    • Az öreg Kúnné
    • Proletár fiú verse
    • Ond vezér unokája
    • Küldöm a frigy-ládát
    • A Tenger ákombákoma
    • Zilahi ember nótája
    • Esze Tamás komája
    • Az Anti-Krisztus útja
    • Szeretném, ha szeretnének
    • A föl-földobott kő
    • Séta bölcső-helyem körül
    • Bujdosó kuruc rigmusa
    • Négy-öt magyar összehajol
    • Kisvárosok őszi vasárnapjai
    • A tavalyi cselédekhez
    • A kimérák Istenéhez
    • A Márciusi Naphoz
    • Gőzösről az Alföld
    • Nagy sírkertet mérünk
    • A föltámadás szomorúsága
    • Az utolsó kuruc
    • Az új Kisértet
    • A Tűz márciusa
    • Fajtáddal együtt átkozlak
    • Kidalolatlan magyar nyarak
    • Kis, karácsonyi ének
    • A nagyranőtt Krisztusok
    • Történelmi lecke fiúknak
    • Új, tavaszi seregszemle
    • A Tűz csiholója
    • Elbocsátó, szép üzenet
    • Rengj csak, Föld
    • Rohanunk a forradalomba
    • Ének aratás előtt
    • Barangolás az országban
    • A menekülő lovas
    • A ló kérdez
    • Sípja régi babonának
    • Véres panorámák tavaszán
    • A perc-emberkék után
    • Ki látott engem?
    • Hunn, új legenda
    • A cigány vonójával!
    • Üzenet egykori iskolámba
    • A húkölés népe
    • Ülj törvényt, Werbőczi
    • Kétféle velszi bárdok
    • Őszülő erdők rettegése
    • Becéző, simogató kezed
    • Gyűlölet és harc
    • Most már megállhatok
    • Az Idő rostájában
    • A szétszóródás előtt
    • A Mindegy átka
    • A Kalota partján
    • Elhanyagolt, véres szivünk
    • Torony az éjszakában
    • Vallomás a szerelemről
    • Mag hó alatt
    • Új s új lovat
    • Az eltéved lovas
    • A halottak élén
    • A mesebeli János
    • Intés az őrzőkhöz
    • Ifjú szivekben élek
    • Őrizem a szemed
    • Megmaradok virágos mezőkön
    • Nótázó, vén bakák
    • Ember az embertelenségben
    • A Rémnek hangja
    • Nézz, Drágám, kincseimre
    • Emlékezés egy nyár-éjszakára
    • Véresre zúzott homlokkal
    • A fajtám sorsa
    • E nagy tivornyán
    • Beteg szivemet hallgatod
    • Krónikás ének 1918-ból
    • De ha mégis?
    • Két kuruc beszélget
    • Elégedetlen ifju panasza
    • Üdvözlet a győzőnek
   • Kaffka Margit
    • Leánykérés
    • Hajnali ritmusok (Részlet)
    • Záporos folytonos levél
    • Litánia
   • Juhász Gyula
    • Himnusz az emberhez
    • Haza…
    • Shakespeare estéje
    • Primitiva
    • Kossuth-nóta
    • Tiszai csönd
    • Milyen volt…
    • Profán litánia
    • Ancsa szolgáló
    • Isten háta mögött
    • Magyar táj, magyar ecsettel
    • Thonuzoba
    • Vidék
    • Magyar nyár 1918
    • Szeged
    • Testamentum
    • A munkásotthon homlokára
    • Dózsa feje
    • A vén cigánynak…
    • A munka
    • Gulácsy Lajosnak
    • Az Isten malmai
    • Petőfi-centenárium
    • A tápai Krisztus
    • Új vallomás
    • Tápai lagzi
    • Magyar tél
    • Fructidor
    • Tápai nóta
    • Este az Alföldön
    • Május ünnepe
    • Anna örök
    • Egy hangszer voltam…
    • Ének Bukosza Tanács Ignácról
   • Tóth Árpád
    • Meddő órán
    • Hófehérke
    • Hanali szerenád
    • Őszi kérdés
    • Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz
    • Rimes, furcsa játék
    • Elégia egy rekettyebokorhoz
    • Egy régi ház előtt
    • Őszi szántás
    • Április
    • Március
    • Az új Isten
    • Az öröm illan
    • Aquincumi korcsmában
    • Arany felhő
    • Berzsenyi
    • Az órainga
    • Körúti hajnal
    • Esti sugárkorszorú
    • Lélektől lélekig
    • Az ősök ritmusa
    • Hegyi beszédek felé
    • Rozskenyér
    • Hivogató
    • Karhágó kövein
    • Jó éjszakát
    • Kaszáscsillag
    • Elég volt a vágta
    • Fénylő búzaföldek között
    • Új tavaszig, vagy a halálig
    • Bazsalikom
    • A hídon
    • Gyopár
    • Álarcosan
    • Áprilisi capriccio
    • Erdőszél
   • Dutka Ákos
    • A vörös táltos
    • Elereszt a puszta
    • Szántanak
   • Emőd Tamás
    • Bólyai
    • Írás a palackban
   • Oláh Gábor
    • A Hortobágyon
    • Egy magyar város
   • Gyóni Géza
    • Csak egy éjszakára…
    • Sírvers
   • Szép Ernő
    • Tiszapart
    • Gyermekjáték
    • Mint magányos lovast…
    • A Ritz előtt, ha zene szól
    • Én így szerettem volna élni
    • Lengyelország
    • Imádság
    • Lányoknak való
    • Sötét lesz a Duna háta
   • Babits Mihály
    • A lírikus epilógia
    • Édes az otthon
    • Messze…messze…
    • Új leoninusok
    • Itália
    • Sugár
    • Esti kérdés
    • Ne mondj le semmiről…
    • Új könyvekre
    • Szerenád
    • Cigánydal
    • Május huszonhárom Rákospalotán
    • Haza a telepre
    • Szekszárd, 1915 nyarán
    • Húsvét előtt
    • Háborús anthológiák
    • Fortissimo
    • Régen elzengtek Sappho napjai
    • Petőfi koszorúi
    • A vén kötéltáncos
    • Ádáz kutyám
    • Utca, délelőtt
    • Cigány a siralomházban
    • A gazda bekeríti házát
    • Halvány téli rajz
    • Mint a kutya silány házában…
    • Mint különös hírmondó…
    • Vers a csirkeház mellől
    • Verses napló (Részletek)
    • Mint forró csontok a máglyán…
    • Beteg-klapncia
    • Botozgató
    • A szökevény szerelem
    • Az elbocsátott vad
    • Esős nyár
    • Emlékezés gyermeteg telekre
    • A meglódult naptár (Részlet)
    • Ősz és tavasz között
    • Balázsolás
    • Özönvizet, kőessőt, üstököst…
    • Lelkem kiszikkadt mezején…
    • Jónás könyve
    • Jónás imája
   • Kosztolányi Dezső
    • Üllői-úti fák
    • Alföld
    • Mostan színes tintákról álmodom
    • Szegény anyám…
    • A napraforgó
    • Az első ősz
    • Ének Virág Benedekről
    • Akarsz-e játszani?
    • Boldog, szomorú dal
    • Beírtak engem
    • Diákkoromban
    • Ó én szeretem…
    • A nagyvárosban éltem
    • A kalauz
    • Itt fekszenek
    • Tanár az én apám
    • Zászló
    • Halotti beszéd
    • Számadás
    • Litánia
    • Ha negyvenéves…
    • Hajnali részegség
    • Esti Kornél éneke
    • Életre-halálra
    • Mézes kenyér
    • Késő ősz a ludasi pusztán
    • Őszi reggeli
    • A vad kovács
    • Februári óda
    • Már megtanultam
    • Ének a fiatalokról
    • Ének a semmiről
    • Szeptemberi áhítat
   • Gellért Oszkár
    • A harmadik emeletről
    • A Föld szonettje
    • A Petőfi-centenáriumra
    • Valami a végtelen sugarakból
    • Vén erdőben
    • Jézus, a szavad
    • Zizegő, zümmögő
    • Bölcső vagy koporsó
    • József Attila emlékezetére
    • Egy tollpihe
   • Lesznai Anna
    • Dédanyám
    • Hívás
   • Karinthy Frigyes
    • Martinovics
    • „Struggle for life”
    • Pitypang
    • Előszó
    • Méné tekel…
   • Somlyó Zoltán
    • A szűk Könyök-uccán…
    • Az őszi síp
    • Szeptember
    • Bölcsődal
    • Külváros
    • Az ember összehúzza jól magát!…
    • Nem az én életem ez…
    • Kukoricahaj
   • Füst Milán
    • Tavaszi dal, vándordal
    • A szőlőműves
    • A részeg kalmár
    • Nyilas-hava
    • „Ha csontjaimat meg kelletik adni”
    • Szellemek utcája
    • Levél a rémületről
    • Öregség
   • Kemény Simon
    • Napos februári dél a Dunaparton
    • Európa elrablása
   • Nagy Zoltán
    • A ketrec
    • Páva a lépcsőn
    • Zenét…
    • Zsidócsillag
   • Kassák Lajos
    • A végtelen határban…
    • Mesteremberek
    • Örömhöz
    • Népgyűlés
    • Márciusok
    • Szólok halottainkról
    • Különös virágszál
    • Szegények az lakonyatban
    • Ezüstszürke
    • Érthetetlen kép
    • Vágyakozók és gyászolók helyett
    • Partizánok
    • Halk kis ballada
    • Emléktábla
    • Megadom magam
    • Elhagyott tárgyak V.
    • Költészetem I.
    • Szép ősz
    • Vietnam ege alatt
    • A szerelem vonzásában
    • Veled vagyok
  • Tizenegyedik rész
   • Gábor Andor
    • Kürtszó az éjben
    • Kályha mellett
    • Az én hazám
    • Orgovány
    • Tiszt urak
    • Proletárnak, rossz napokra
    • Esik a hó
    • Évfordulón
    • Magyar ifjak hősi temetője
    • Ének a naphoz 1945 májusában
   • Balázs Béla
    • Énekszövegek
    • Erdő mélyén
    • A közönségnek
    • Utilapu a talpamon
    • Édes útitársam
    • Dallá halnotok így kell
    • Vörös tavasz elébe
    • Szüret
    • Emigrációs karácsonyi ének 1939-ben
    • Emlékezés
    • Tábortűz mellett, vörös őrségen
    • Bartók Béla
    • Honfoglalás
   • Madarász Emil
    • Perekopnál
    • Csihajda (Részlet)
   • Áprily Lajos
    • Antigone
    • Március
    • Esti dal
    • Tavasz a házsongárdi temetőben
    • A kor falára
    • Túl ötven erdőn
    • Éjjeli zene
    • Intés kutyámnak
   • Sík Sándor
    • Nyári zsongás
    • Ó, milyen szabaddá…
    • Éjszaka 1943-ban
    • Kérdések felelet nélkül
   • Reményik Sándor
    • Imádság
   • Nadányi Zoltán
    • Egy úr
    • A testőr
    • Hosszú eső
    • A két szemed szeretett legtovább
    • Te már sehol se vagy
    • Mariann a kádban
    • Nők a tetőkön
    • Körmenet
   • Komját Aladár
    • Gyár
    • Szabadulás
    • Új internacionálé
    • „A forradalom meghalt!”
    • Meghalt Lenin
    • November
    • Proletár-Magyarország marsol (Részletek)
    • Nemzetközi-brigád indulója
    • Gyerekkor (Részlet)
   • Lengyel József
    • Huszadik születésnapomra
    • Ember hova tartozol?
   • Várnai Zseni
    • Katonafiamnak!
    • Úgy menőttél, szinte félek
    • Kopogtatok!
   • Lányi Sarolta
    • Verdun
    • Az ifjúsághoz
    • Gyászfátyolban
    • Duna-néző
    • Késő esti sétán
    • Nyomon veszett
   • Barta Sándor
    • Primitív szentháromság
    • Akasztott ember
    • A zöldfejű ember
    • Jaj 997
    • Idő kritálya: Moszkva (Részlet)
   • Tamás Aladár
    • Reményeim…
    • Felemelt…
   • Németh Andor
    • Lovacska
    • A költő
    • Sohajtás Karinthy Frigyes után
   • Déry Tibor
    • Mama Oroszország
    • Az úszó szigetek
    • Ősz, Feldafing
   • Hidas Antal
    • Az első évfordulón
    • Az ellenforradalom földjén (Részletek)
    • Jázmin utca
    • Lenin
    • Vörös Csepel induló
    • A nehéz idők verseiből (Részletek)
    • Vannak halottak
    • Egy erős topolya…
    • Néznek a fák
    • Míg szeretlek - élek
    • Veresbegy
    • Teljesüljön
    • Kezdenéd elölről?
    • Régi sorok - egy fakult füzetből
    • Most, amikor ötven esztendő után…
   • Török Sophie
    • Asszony a karosszékben
    • November
   • Erdélyi József
    • Ibolyalevél
    • Magányos csillag
    • Dal a Bakony alján
    • Olvadás
    • Farkasverem
    • Fűz Kata
    • Kökényvirág
    • Tavaszi ország
    • Őszvég éj
    • Anyám
    • A szarvasokká vált fiúk
    • Fekete Körös
    • Cölöpverők
    • Lovaspóló a Vérmezőn
    • Bevonulás
    • Meggyfa
    • Visszatérés
    • Apám sírja
   • Nagy Imre
    • Az álmok fakírja a Nap előtt
    • A mezőn
    • Darvak a falum egén
    • Ősanyám a pusztán
    • Élj a pusztán
   • Sinka István
    • Pásztorének
    • Anyám balladát táncol
    • Szállnak a vadlibák
    • Ballada a Körös mentén
    • A Göncöl útasa
    • Zab Mihály varnyudi szélben
    • Boldog patak
    • Ezer legény idő nélkül
    • Kórótűz kegyetlen csillagok alatt
   • Bányai Kornél
    • Szépség mezőin
    • Vasénekű testvéreim
    • Vadember
    • Tanyák
   • Forbáth Imre
    • Szlovák tájkép
    • Na maninách
    • Őszi dal 1938
   • Gulyás Pál
    • A viharzó diófa
    • Rimkovács
    • Itáliához
    • Csokonai gúlája előtt
    • Debrecen, ó-kikötő
    • Hajnali séta az országúton
    • Az elemek ellen
   • Vásárhelyi Pákozdy Ferenc
    • József Attila halálára
    • Fogadj be, Debrecen
    • Meg kéne nézni
   • Sárközi György
    • A szeretet himnusza
    • Virágok beszélgetése
    • Jaj annak, aki egyedül marad
    • Reggeli dal
    • Kilátó
    • Közeledő léptek
    • Higgy a csodában!
    • Kesergő
    • Esőcseppek
   • Fodor József
    • Verseim
    • A paradicsomok és a kert
    • Szelidlábú napjaim
    • Falevelek siratója
    • Kiáltás az emberért
    • Esős nyár
    • Piros fejfák
    • Átkozott fa
    • Továbbnézve
    • Plánták altatója
    • Őszi almafák
    • Semmi se késő
    • A tordai diák
   • Szabó Lőrinc
    • Rutilius levele
    • Jelenések
    • Kalibán
    • Szénásszekér
    • Pillanatok
    • És mikor őjra megcsókoltalak
    • Szegénynek lenni a fiatalnak
    • Operába indul az autó
    • Grand Hotel Miramonti
    • A bazilikában zúg a harang
    • Körúti éjszaka
    • Materializmus
    • Ujjaink
    • Hajnali rigók
    • Az Egy álmai
    • Semmiért egészen
    • A homlokodtól fölfelé
    • Szamártövis
    • Belül a koponyádon
    • Az üdvözült lány
    • Nagyságos úr
    • Lóci óriás lesz
    • Nyitnikék
    • Szivárvány Pest fölött
    • Különbéke
    • Dsuang Dszi álma
    • Szun Vu Kung lázadása
    • Éjszaka a vonaton
    • Dalmácia tücskeihez
    • Egy téli bodzabokorhoz
    • Az óriás intelme
    • Tücsökzene
    • Máju si orgonaszag
    • Ficseri-füsti
    • A huszonhatodik év
    • Mozart hallgatása közben
   • Berda József
    • Egy politikus arckéápéhez
    • Húsleves dícsérete
    • Piaci éjszaka
    • Vizafogó
    • Bátyám halálára
    • Képzelődés
    • Szentgyörgypereszke
    • Magamra maradtam
   • Győry Dezső
    • Újarcú magyarok
    • Zöldár a Vágmentén
    • Tiltott képeslevelezőlap
    • Háború az utcánkban
   • Fenyő László
    • Hová lettek a költők?
    • Márciusi álom
    • Emigránsok
    • Előszoba
    • Őszi kávéház
    • Hűség
    • Ha kérdik
 • III. kötet
  • Tizenegyedik rész (Folytatás)
   • József Attila
    • Éhség
    • Fiatal életek indulója
    • Rög a röghöz
    • A legutolsó harcos
    • Megfáradt ember
    • Aki szegény, az a legszegényebb
    • Tiszta szívvel
    • Szép csöndesen aludj
    • Mikor az uccán átment a kedves
    • Fiatal asszonyok éneke
    • Végül
    • Bevezető
    • József Attila
    • Áldalak búval, vigalommal
    • Pöttyös
    • Tedd a kezed
    • Dudoló
    • Ringató
    • Hosszú az Úristen
    • Biztató
    • Medáliák (részletek)
    • Harmatocska
    • Tiszazug
    • Ákácokhoz
    • Favágó
    • Betlehem
    • Betlehemi királyok
    • Regős ének
    • Ady emlékezete
    • Egy költőre
    • Bánat
    • Tömeg
    • Lebukott
    • Anyám
    • Áradat
    • Szocialisták
    • Munkások
    • Holt vidék
    • Fagy
    • Eső
    • Külvárosi éj
    • Mondd, mit érlel
    • Határ
    • Medvetánc
    • A kanász
    • Bánat
    • Reménytelenül
     • Lassan, Tűnődve
     • Vas-színű égboltban…
    • Téli éjszaka
    • A város peremén
    • Elégia
    • A tőkések hasznáról
    • Vigasz
    • Nyári délután
    • Alkalmi vers a szocializmus állásról Ignotusnak
    • Eszmélet
    • Számvetés
    • Iszonyat
    • Magad emésztő
    • Altató
    • A bűn
    • Levegőt!
    • Kései sirató
    • Ha a hold süt
    • A Dunánál
    • Az a szép, régi asszony
    • Jaj, majdnem
    • Egy spanyol földmíves sírverse
    • Judit
    • Nagyon fáj
    • Kiáltozás
    • Ki-be ugrál
    • Azt mondják
    • Kész a leltár
    • Elmaradt ölelés miatt
    • Kirakják a fát
    • Thomas Mann üdvözlése
    • Flóra
     • Hexaméterek
     • Rejtelmek
     • Már kétmilliárd
     • Buzgóság
     • Megméressél!
    • Flórának
    • Március
    • Ars poetica
    • Születésnapomra
    • Ős patkány terjeszt kórt
    • Már régesrég
    • Bukj föl az árból
    • Jön a vihar
    • Hazám
    • (Csak az olvassa)
    • Ne légy szeles
    • Száradok, törődöm
    • Az árnyékok
    • Könnyű, fehér ruhában
    • Ha nem leszel
    • Tudod, hogy nincs bocsánat
    • Gyönyörűt láttam
    • Miben hisztek
    • „Költőnk és kora”
    • Karóval jöttél
    • Talán eltűnök hirtelen
    • Ime, hát megleltem hazámat
   • Illyés Gyula:
    • Szomoru béres
    • Szegénylegény
    • Egy ősz
    • A ház végén ülök
    • Esti zápor
    • Három öreg
    • Ifjúság (részlet)
    • Ujoncok
    • Testvérek
    • Délben
    • Egy barackfára
    • Dózsa György beszéde a ceglédi piacon
    • Ozorai példa
    • Nem menekülhetsz
    • 9. Rue Budé
    • A kacsalábon forgó vár
    • Külön világban
    • Elmaradt háború
    • Óda egy krumpliföldhöz
    • Ujszülött
    • Csak ne kelljen halálba menni
    • Rangrejtve
    • Nem volt elég
    • Megy az eke
    • Zsivaj
    • Cserepező
    • Amikor a Szabadság-hídra a középső részt fölszerelték
    • Könny közt remény
    • Jegyzőfüzet
    • Télvégi szél
    • Árvíz
    • Doleo, ergo sum
    • Menedék
    • A szil s szél
    • Cser-erdő
    • A tihanyi templom-hegyen
    • Látogatók
    • A költő s a galamb
    • A reformáció genfi emlékműve előtt
    • Árpád
    • Zrínyi a költő
    • Bartók
    • -Szekszárd felé
    • Örök berek
    • Csillaghullás
    • Üvegvilág
    • Hálóm s halam
    • Kháron ladikja
    • Munka a munkával
    • Levél
    • Csitító
    • A korosztyál behajózása
    • Örök művek világa
    • Hírszerzőm
    • E földön
    • Húgaid
    • Dőlt vitorla
    • Az őszi méhek arany kereke
    • Bebevezetés egy Kodály-hangversenyhez
    • Óda a törvényhozóhooz
    • Borsos Miklós: Sz. L. szobra
    • Vadréces ég alatt
    • Hiába
    • Kaszál, kaszál…
    • Jégzajlás
    • Rajtakapva
    • Mozgó világ
    • Az orsók ürügyén
    • Alkonyi út
    • Fekete-fehér
    • A Szörny
    • Mégegyszer, ugyanonnan
    • Gyászének Gara László emlékének
    • Hatalmas, nagy korszak… s a költők
    • Sötét
    • Ditirambus a nőkhöz
    • Mert szemben ülsz velem…
    • Teremteni
    • Hosszú tél
    • A művészet rémuralma
    • Koszorú
   • Gereblyés László:
    • Egy a sok közül:
     • Tank-lesben
     • Sirattam én a várost…
    • Tamkó Sirató Károly:
     • Anitra meghalunk
     • Papírember
    • Hollós Korvin Lajos:
     • Évforduló
     • Hazám vagy végre
    • Dsida Jenő:
     • Csokonai sírjánál
     • Hulló hajszálak elégiája
     • Tavalyi szerelem
     • A sötétség verse
     • Szerenád Ilonkának
     • Miért borultak le az angyalok Viola előtt (részlet)
    • Lukács László:
     • Visszafojtott lélek
     • Favágó
     • Tigris
     • Horror, furor!
     • Csillagcsók
    • Pásztor Béla:
     • Kosaras asszonyok
     • Méregkóstolók
     • Rőzsehordók
     • A kötéltáncosnő ernyője
     • Jelenés
    • Vihar Béla:
     • Egy katona megy a hóba
    • Horváth Béla:
     • Ti boldog költők
     • A kút
    • Jankovich Ferenc:
     • Száz kőműves összedalot
     • Öreg magyar a városban
     • A nyúl éneke
     • Egy cselédház udvarán
     • Áljd meg minket, Jézus!
     • Szántód partjainál
     • Idegen város
     • Sej, a mi lobogónkat
     • A kőmíves
     • Háromszáz éves terveim
     • A hazáért
     • Egy fenyő álma
    • Radnóti Miklós:
     • Férfinapló (részletek)
     • Ének a négerről, aki a városban ment
     • Pontos vers az alkonyatról
     • Kortárs útlevelére
     • Hajnal
     • Istenhegyi kert
     • Járkálj csak, halálraítélt
     • Federico Garcia Lorca
     • Huszonnyolc év
     • Hispánia, Hispánia
     • Első ecloga
     • Csütörtök
     • A „Meredek út” egyik példányára
     • Csodálkozol barátném
     • Harmadik ecloga
     • Bájoló
     • Száll a tavasz
     • A mécsvilág kinyílik
     • Tétova óda
     • Mint észrevétlenül
     • Páris
     • Ötödik ecloga
     • Nem tudhatom
     • Nem bírta hát
     • Ó, régi börtönök
     • Sem emlék, sem varázslat
     • Majális
     • Töredék
     • Hetedik ecloga
     • Levél a hitveshez
     • Á la rechreche
     • Nyolcadik ecloga
     • Erőltetett menet
     • Razglednicák
    • Forgács Antal:
     • Barátomhoz
     • A háború kétszázkilencvenharmadik napján
     • Éjfél
     • Mint az állat
    • Salamon Ernő:
     • Nyomorú tájék
     • Egyszerű szerelmes ének
     • Szegény nép dicsérete
     • Gyerekdal
     • Az ember, ha szegény
     • A jó vénasszonyok
     • Különféle találmányok
     • Dal utódoknak (részletek)
    • Korvin Sándor:
     • Gépvilág
    • Hajnal Anna:
     • Tavaszi himnusz
     • Megtanít engem újra majd
     • Valahol már nő a gyermek
     • Szerelem, vihar
     • Kis Annához
     • Fiainknak
     • Vonuló évszakok
     • Parti város
     • Tiszta tiszta tiszta
    • Képes Géza:
     • Levél egy népi-kollégistához
     • Gyertyafénynél
     • Epigrammák
     • Vallomás
     • Tavaszi betegség
     • Szauna
     • Félelem
     • A világ végén
     • Kő és festék
     • Cseréphalom
     • Évszakok
    • Károlyi Amy:
     • Variációk Ted Hughes egy sokára
     • Óda és elégia Hlebnyikovhoz
     • Nedves és száraz
     • Aki idegen ágyban ébred
    • Vas István:
     • Husvéti ének a testről
     • Gyertyaszentelői elégia
     • Tizenöt év
     • Ancien régime
     • Budapest balladája
     • Októberi jegyzetek
     • A békekötés elé
     • HÁrom császárszobor
     • Nicolaus Cusanus sírja
     • Római pillanat<
  Feladás dátuma:

  2011-11-18

  Város:

  Budapest, Farmos, Tápiószentmárton

   

  Kapcsolatfelvételhez (az eladóval) be kell jelentkezni (regisztrálni kell)!

   
  Könyv Paradicsom Nyomtatás
  Könyv Paradicsom Lista az eladó többi eladásra szánt könyvéről

   
  Eladó értékelése:
  Még nem érkezett értékelés!
   
  Könyv Paradicsom Vissza