17017 ELADÓ KÖNYV
>>keresek közöttük<<
>>megnézem a kategóriákat<<
>>eladom a könyvem<<
Könyv Paradicsom Kategóriák Szépirodalom 2015. Január 30. Péntek

Könyv apróhirdetés


Szerző:

-

Könyv Paradicsom
Nagyítás
Cím:

Hét Évszázad Magyar Versei I., II., III.

Ár: 2000 Ft.
Ár postaköltség nélkül értendő
Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás éve: 1972
Kiadás helye: Budapest
Oldalszám: 3450
Nyelv: magyar
Állapot:
Leírás:
Kiadó:
Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás:
1972, Budapest;
Terjedelem:
3 kötet, 3450 oldal
Kötés:
Vászon
Állapot:
nagyon jó, a külső védőborító hiányzik
Ár:
2000 Ft

Tartalom:

 • I. kötet
  • Népköltészet
   • Köszöntők
    • Ahol keletkezik
    • Regösének
    • Porka havak esedesnek
    • Új esztendő, vígságszerző
    • Sárdó gyüjjön!
    • Kice-vice, villő
    • Ma van husvét napja
    • Pünkösdölő
    • Szent István napja
    • Serkenj fel, kegyes níp
    • Mostan kinyilt egy szép rózsavirág
    • Jézus ágyán nincsen paplany
    • Karácsonynak éjszakáján
   • Gyermekdalok
    • Este van már, alkonyul
    • Aludj baba, aludjál!
    • Katalinka szállj el
    • Gólya, gólya, gilice
    • Kis kácsa fürdik fekete tóba
    • Jöjjetek által, jó révészek!
    • Most viszik, most viszik
   • Klasszikus balladák
    • Kőmives Kelemen
    • Kádár Kata
    • Budai Ilona
    • Molnár Anna
    • Júlia szép leány
    • Kerekes Izsák
    • A fogoly katona
    • Istenem, istenem, áraszd meg a vizet
    • Rákóci kis úrfi
    • Komáromi szép lány
    • Nagy Bihali Albertné
    • Fehér Anna
    • Barcsai
    • Agnoli Borbála
    • Görög Ilona
    • Egyszer egy királyfi…
    • Anyámat is kérette…
    • Hová mégy, te három árva
    • Jere hozzám vacsorára
    • A rossz feleség
    • Császárné pávája
    • Szép Ilona
    • Megöltek egy legényt
    • Búsan búgó bús gerlice
    • Dancsuj Dávid
   • Szerelmi dalok
    • Tavaszi szél vizet áraszt
    • Az árgyélus kis madár
    • Egy kicsi madárka
    • A tavaszi szép időnek
    • Madárka, madárka
    • Nem hallok egyebet
    • Ej-haj, gyöngyvirág
    • Gerencséri utca
    • Édesanyám mondta nékem
    • Édesanyám rózsafája
    • Jönnek, jönnek, majd elvisznek
    • Zörög a kocsi
    • Megrakják a tüzet
    • Meghalok Csurgóért
    • Lányok ülnek a toronyba aranykoszorúba
    • Az ökör a földet
    • Szabad a madárnak
    • Felülről fúj az őszi szél
    • Három csillag jár az égen
    • Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok
    • Cifra szűröm szegre van akasztva
    • Megyen már a hajnalcsillag lefelé
    • Siroki erdőben
    • Virágos kenderem
    • Ha folyóvíz vónék
    • Hej, halászok, halászok
    • A malomnak nincs kereke
    • Piros alma kigurult a sárba
    • Nem vagy legény, nem vagy
    • Magas hegyen lakom
    • Akkor szép az erdő, mikor zöld
    • Sír a kis galambom, sírok én magam is
    • Lám megmondtam, bús gilice
    • Megkötöm lovamot
    • A citrusfa levelestől, ágastól
    • Szólnak a kakasok
    • Hajts ki, babám, az ökröket
    • Szomorú fűzfának
    • A csitári hegyek alatt
    • Szomorú az idő
    • Elhervad a virág, akit nem öntöznek
    • Vetettem violát
    • Szegény vagyok, szegénynek születtem
   • Mulatónóták
    • Vasárnap bort inni
    • Hej, a mohi hegy borának húsz forint az ára
    • Ó, be sok hal terem a nagy Balatonban
    • Megismerni a kanászt cifra járásáról
    • Hidló végén, padló végén
    • Szőlőhegyen körösztül
    • El kéne indulni…
    • Mikor én tizennyolc éves voltam…
    • Lányom, lányom, gyöngyvirágom
    • Mikor engem férjhez adtak
    • Járjad, pap uram, a táncot
    • Egy nagy órú bóha
    • Szegény legény a tücsök
    • Kitrákotty mese
   • Keservesek, bujdosóénekek
    • Istenem, istenem
    • Meg kell a búzának érni
    • Istenem, istenem, hol leszen halálom
    • Annyi bánat a szűvemben
    • Hegyek-völgyek között van az én lakásom
    • Amott látod, rózsám
    • Erdő nincsen zöld ágak nélkül
    • Szivárvány havassán
    • Lengyelország szélén
    • Úgy elmegyek, meglátjátok
    • Amerre én járok, még a fák is sírnak
    • Elmenyek, elmenyek
    • Látom, az életem
    • Elindultam szép hazámból
    • Erdő mellett estvéledtem
    • Hazám, hazám, édös hazám
    • Érik a szőlő
    • Jaj, istenem, de nagy baj a szegénynek
    • Felszántottam a császár udvarát
    • Látom a szép eget
   • Újstílusú balladák
    • Angyal Bandi
    • Vidrócki
    • Fábián Pista
    • Rózsa Sándor Bársony lovát nyergeli
    • Kismargita
    • Jó ló volt a fakó, jó ló is ellette
    • A főcinkos
    • Erre alá, az endrédi határba…
    • Szabú Vilma
    • Farkas Julcsa
   • Betyárdalok, rabénekek
    • Mikor visznek Szeged felé
    • Amott legel hat pej csikó magába
    • Arra (j)alá az alföldi csárdába
    • Mikor Rózsa Sándor
    • Jaj de szennyes a kend inge, gatyája
    • Elhervadt citrusfa
    • Isten hozzád, szülöttem föld
    • Rab vagyok, rab vagyok
    • Fújdogál a szellő magyar hazám felől
    • Véremmel írattam
    • Felszállott a páva
   • 48-as dalok
    • Ezernyolcszáznegyvennyolcba
    • Kossuth Lajos azt izente
    • Most szép lenni katonának
    • Huszárgyerek, huszárgyerek szeret a táncot
    • Szépen szól a Kossuth muzsikája
    • Zúg az erdő, zúg a mező
    • Szép világja a magyarnak
    • Kitelt már a hideg ősz
    • Gábor Áron rézágyúja fel van virágozva
    • Még Aradon szépen szólott a banda
    • Könnyű a németnek
    • Kossuth Lajos a Bakonyban
    • Elkészült már Nyék alatt a vasút
    • Kossuth lova megérdemli a zabot
    • Szennyes az én ingem
    • Garibaldi csárdás kis kalapja
   • Katonadalok
    • Katona vagyok én, ország őrezője
    • Már minálunk verbuválnak kötéllel
    • Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját
    • Ütik a rézdobot
    • Megütik a dobot
    • Sej, besoroztak, sej, besoroztak
    • Azért, hogy én be vagyok sorozva
    • Nagyabonyban csak két torony látszik
    • Izend meg, izend meg
    • Kimegyünk exercírozni
    • Jól van dolga a mostani huszárnak
    • Szalárd alatt, Szalárd alatt folyik el a Berettyó
    • Semmit sem vétettem
    • Őrmester úr, az istenit magának
    • Áldja meg az isten
    • Sírhat az az édesanya
    • Töltik a nagy erdő útját
    • Hideg szél fúj, édesanyám
    • Szélös az Isonzó vize
    • Mikor szürkébe öltöztem
    • Kimegyek a doberdói harctérre
   • Pásztordalok
    • Gyűjtik a csordákat
    • Tiszán innen, Dunán túl
    • Esteledik, alkonyodik
    • Nem akar a tehéngulya legelni
    • Kiszáradt a tóbúl mind a sár, mint a víz
    • Mikor gulásbolytár voltam
    • Ócsó mán a pásztor
    • Eszterházy-kanász nótája
   • Béresdalok
    • Béres vagyok, béres
    • Aladáron azé nem jó szógálni
    • Mikor a szolgának telik esztendeje
    • Verje mög az Isten azt az édösanyát
    • Vállalat úr, mérje föl a munkát
    • Intéző úr a kapuba kiáll
    • A hatvani hodályba
    • Füstöl már a cirokgyárnak kéménye
    • Gyertek, lányok, öltözzetek fehérbe
    • Nagy óceán tenger vize
    • Vagyok olyan legény, mint te
  • Első rész
   • Ismeretlen himnusz-költők
    • Siratóének Magyarországról, amikor a tatárok pusztították
    • István király verses históriája
    • Magyarországi ének a világ megvetéséről
    • Ómagyar Mária-siralom
    • Szent ének, ki dicséri Szíz Máriát (részlet)
   • Janus Pannonius
    • Gryllusra
    • Prosperhez
    • Kikacagja a római búcsúsokat
    • Kigúnyolja Galeotto zarándoklását
    • Búcsú Váradtól
    • Aki csak a régi könyveket szereti
    • Pálhoz
    • Szilviáról
    • Önmagáról
    • Dicsőítő ének mesteréhez, a veronai Guarinóhoz (részletek)
    • Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyjának sírfelirata
    • A lázbeteg Janus a táborozó Balázsnak
    • Nyárdél egén ragyogó üstökös
    • Siratóének anyjának, Borbálának halálára
    • Mátyás királyhoz
    • Pál pápáról
    • Ugyanarról
    • Pannonia dicsérete
    • Polycarpushoz
    • Saját lelkéhez
    • A roskadozó gyümölcsfa
    • Egy dunántúli mandulafáról
    • Moré György sírfelirata
    • Az árvíz
    • Mars istenhez békességért
    • Békéért
   • Ismeretlen költők
    • Szabács viadala (részletek)
    • Ének Szent László királyról
    • Emlékdal Mátyás király halálára
    • Soproni virágének
    • Körmöcbányai táncszó
    • Fohászkodás
   • Vásárhelyi András
    • Ének Szűz Máriáról
   • Szabatkay Mihály
    • Ének Beriszló Péter veszedelméről
   • Apáti Ferenc
    • Feddőének
   • Csáti Demeter
    • Ének Pannonia megvételéről
  • Második rész
   • Sylvester János
    • Az magyar nípnek
   • Tar Benedek
    • Házasságrul való dicsíret
   • Szkhárosi Horváth András
    • Emberi szerzésről (részletek)
    • Kétféle hitről: a krisztusbéli és a pápai foltos hitről (részletek)
    • Az fejedelemségről (részletek)
    • Az fösvénységről (részletek)
    • Az átokról (részletek)
   • Sztárai Mihály
    • XII. Psalmus
   • Ismeretlen énekmondák
    • Szendrői hegedős ének
    • Pajkos ének
   • Házas énekek ismeretlen szerzőktől
    • Nyilas István és Zsámboki Anna lakodalmán
    • Adhortatio mulireum
   • Tinódi Sebestény
    • Prini Péternek, Majlát Istvánnak és Terek Bálintnak fogságokról (részlet)
    • Sokféle részögösről (részlet)
    • Kapitán György bajviadalja (részletek)
    • Losonczi Istvánnak haláláról (részletek)
    • Zsigmond király és császárnak krónikája (részlet)
    • Az udvarbírákról és kulcsárokról
   • Bornemissza Péter
    • Siralmas énnéköm…
   • Ismeretlen költő
    • Luther éneke
   • Kecskeméti Vég Mihály
    • Az LV. zsoltár
   • Szendrei névtelen
    • Szilágyi és Hagymási
   • Gyulai névtelen
    • Cantio de militibus pulchra
   • Szegedi Gergely
    • A magyaroknak siralmas éneke a tatár rablásról (részletek)
   • Semptei névtelen
    • Béla király és Bankó leánya
   • Ilosvai Selymes Péter
    • Az híres-neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokságáról való história (részletek)
   • Pataki névtelen
    • Eurialusnak és Lucretiának szép históriája (részlet)
   • Moldvai Mihály deák
    • Éneke
   • Gergei Albert
    • Árgírus históriája (részletek)
   • Balassi Bálint
    • Kit egy bokrétáról szerzett
    • Bizonnyal esmérem…
    • Egy török ének
    • Losonczi Anna nevére
    • Kit egy szép lány nevével szerzett
    • Borivóknak való
    • Széjjel tündökleni…
    • Kiben örül, hogy megszabadult az szerelemtül
    • Kiben bűne bocsánatáért könyörgett, akkor hogy házasodni szándékozott
    • Méznél édesb szép szók…
    • Egy kegyes képében…
    • Hogy Júliára talála, így köszöne neki
    • Kupidónak való könyörgés
    • Az fülemilének szól
    • Darvaknak szól
    • Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról
    • Júliát hasonlítja a szerelemhez
    • Én édes szerelmem…
    • Ó nagy kerek kék ég…
    • Bécsi Zsuzsannáról s Anna-Máriáról
    • Egy katonaének
    • Hymnus secundus
    • Egy könyörgés
    • Margaretáról
    • Zarándoknak vagy bujdosónak való ének
    • Búcsúja hazájától
    • Két szemem világa…
    • Kegyelmes szerelem…
    • Kiben az kesergő Coeliárul ír
    • Kit egy citerás lengyel lányról szerzett
    • Latrikánus vers
    • Könyörög istennek
    • Fulviáról
  • Harmadik rész
   • Sárközi Máté
    • Ének a katonákról
   • Névtelen énekesek panaszai
    • Pusztaság, kárvallás
    • Erdély veszedelméről
   • Illésházy István
    • Ferendum et sperandum
   • Rimay János
    • Örülhetne szívem..
    • Ebben is könyörög Istennek, okát adván, miért próbálja s sujtolja Isten az ő híveit
    • Ez világ, mint egy kert…
    • Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlásán, fogyásán
    • Kerekdéd ez világ…
    • Az idő ósága nevel magos fákot
   • Debreceni S. János
    • Katonák üdvözlete Bocskay Istvánhoz
   • Szenci Molnár Albert
    • XLII. zsoltár
    • LXV. zsoltár
    • XC. zsoltár
   • Miskolci Csulyak István
    • Jocoserium
   • Ismeretlen költők
    • Pöngését koboznak…
    • Bocskay Istvánnak szomorú haláláról (részletek)
    • Csordapásztorok….
    • Az gazdagról
    • Bethlen Gábor
   • Pécseli Király Imre
    • Jaj tenéked, ki prédálsz
   • Szerelmi énekek a XVII. század első feléből
    • Egy bízott barátomhoz…
    • Az erős mágneshez hasonlatos sólymom
    • Kertemben nyílott piros rózsám…
    • Az rigónak ő szólása
    • A szemeid két gyémántnál
    • Jövel az táncban…
    • Hajnal
   • Nyéki Vörös Mátyás
    • A pokolról (részlet)
    • Siralom az halandóságról
   • Zrínyi Miklós
    • Fantasia poetica (részletek)
    • Arianna sírása (részlet)
    • Szigeti veszedelem (részletek)
    • Attila
    • Szigeti Zríni Miklós
    • Az idő és hírnév
    • Elégia
   • Beniczky Péter
    • Hogy az Isten egyedül maga veri a hadakat
    • A kívánatos kikeletnek gyönyörűségéről
    • „Példa-beszéd”-eiből
   • Balassa Bálint
    • Bujkálsz s nyilván van szépséged…
   • Listi László
    • Magyar Márs (részlet)
   • Eszterháy Pál
    • Pallas s Eszter kedves tánca
   • Névtelen énekesek
    • Zöldítsed, úristen…
    • Tatár rabságban lévő erdélyiek dala
    • Kádár István éneke (részletek)
    • Rákóczi László éneke
    • Fegyvert s bátor szívet…
   • Balogh Zsigmond
    • Bánatimnak örvényében…
   • Gyöngyösi István
    • A Murányi Vénusz (részletek)
    • Kemény János emlékezete (részletek)
    • Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága (részletek)
   • Kuruc nemesi versek
    • Gondolkodjál szegény magyar…
    • Magyarország romlásáról
    • Bónis Ferenc éneke
    • Nimród ágyékábul…
    • Papvilág Magyarországon (részletek)
    • Rab prédikátorok éneke
    • Oh, keserves gyászban öltözött szép hazám….
    • Thököly hadi-tanács (részlet)
    • Ó, szegény magyarság!…
   • Szentpáli Ferenc
    • Imago veritatis (részlet)
   • Ismeretlen nemesi költő
    • Az világhoz szabott ének
   • Katona- és bujdosóénekek a XVII. század végéről
    • Reménység az embert…
    • Katonadal
    • Oláh Gergő
    • Buga Jakab éneke
    • Bujdosik, bujdosik szegény árva legény…
    • Egy bujdosó szegénylegény
    • Szegénylegény dala
   • Szerelmi énekek a XVII. század második feléből
    • Vagyon-e, szívem, szándékomban…
    • Látom az időnek…
    • Édes Júliám, gyenge violám…
    • Ifjúság, mint sólyommadár…
    • Menj el madár, menj el..
    • Hová készülsz, szívem..
    • Áll előttem egy virágszál…
    • Ám úgy legyen mint akarod…
    • Áldott pünkösdnek …
    • Ó gyönyörűséges
    • Gonddal teljes idő
    • Hallod-e ifjú…
    • Mint az útonjáró..
    • Isten áldjon meg, édes barátom…
    • Jaj nékem szegénnek…
    • Megmondanám, tűzégette…
    • Hallod-e? Pendítsd az lantot…
    • Éljetek vígan…
    • Boldogság volt nádhoz bíznyi…
    • Kedves rajom, szép leányom
    • Rigócskám, rigócskám…
    • Megkötözött engem…
    • Ki urát nem szereti…
   • Koháry István
    • A vadkert (részlet)
   • Kőszeghy Pál
    • Bercsényi házassága (részlet)
   • Petrőczi Kata Szidónia
    • Jaj, szívem gyötrelmi..
    • Sebes árvizeknek
    • Mi lelkünk világossága
   • Radvánszky János
    • Levél
    • Válasz
  • Negyedik rész
   • Kuruc versek a Rákóczi-szabadságharc idejéből
    • A szomolányi diadalról
    • A kolozsvári veszedelemről való história
    • Siralmas ének az szömörei harcrul
    • Magyarország, Erdély, hallj új hírt! (részlet)
    • Csinom Palkó
    • Erdélyi hajdútánc
    • Két szegénylegénynek egymással való beszélgetése
    • A szegénylegény éneke
   • Ráday Pál
    • Búcsú
    • Rákóczi Ferenc tiszteletére mondott versezet
   • Kesergő versek a XVIII. század első feléből
    • Édes hazám, szánjad válásom…
    • Sírva írt levelem…
    • Rákóczi Ferenc bús éneke
    • Rákóczi kesergője
    • Rákóczi-nóta
    • Én is hajdon magyar voltam…
    • Megjártam a hadak útját…
    • A boldog Szűz Máriához…
    • Szent István királyhoz
    • Zöld erdő harmatát…
   • Amade Antal
    • Firhez menist megbánó, újabb ifjakot kívánó
   • Paraszténekek a XVIII. századból
    • Porció-ének
    • A diák és paraszt vetélkedése
    • Nincs boldogtalanabb a parasztembernél…
    • Generális insurrectio
    • Parasztének
   • Szerelmi versek a XVIII. századból
    • Nem lesz mindenkor így
    • Arany ideim folyása…
    • Mint gerlice-madár
    • Boldogtalan vagyok…
    • Ej, haj, gyöngyvirág…
   • Amade László
    • A szép fényes katonának arany, gyöngy élete…
    • Szünteeln bánkódnom…
    • Áldott vagyok, én reményem…
    • Madárkák is vigasztalják sokszor a bús szívet, s értelmes énekikkel adnak bús jó kedvet
    • Édes dudi, duduskám
   • Faludi Ferenc
    • Tündérkert
    • Útravaló
    • Forgandó szerencse
    • Tavasz
    • Tarka madár
    • Nincsen neve
   • Ráday Gedeon
    • A tormába esett féreg
    • Dieneshez
   • Orczy Lőrinc
    • A bugaci csárdának tiszteletére
    • Panasz
    • Megint panasz
  • Ötödik rész
   • Bessenyi György
    • A Tiszának reggeli gyönyörűsége
    • Az irígy elmérül
    • Bessenyi György magához
    • Részlet „A természet világá”-ból
   • Barcsay Ábrahám
    • A télnek közelgetése
    • Ányos Pálnak
    • A kávéra
    • A poétákhoz
   • Ányos Pál
    • Barcsay kapitánynak
    • Egy boldogtalannak panaszai a halovány holdhoz
    • A szép tudományoknak áldozott versek (részlet)
    • Barcsaynak
    • Gróf Zrínyi Miklósról
    • Kalapos király (részletek)
   • Baróti Szabó Dávid
    • A magyar ifjúsághoz
    • A magáéval élni nem tudóról
    • Egy ledőlt diófához
    • A holdhoz
    • Soros jámbus
   • Révai Miklós
    • Orosz Zsigmond halálakor
    • A kikeletről
   • Rájnis József
    • Egy kérkedékeny nemeshez
    • A vargafiakhoz
    • Egy jeles képíróhoz
   • Virág Benedek
    • Vitézeinkhez
    • A kalitkába zárt madárról
    • Lantomhoz
    • Békesség-óhajtás
    • Előszózat
   • Péczeli József
    • Szarkák és szajkók
    • Jobbágy, halál
    • Farkas, kutya
   • Gvadányi József
    • Pöstényi förödés (részlet)
    • Egy falusi nótáriusának budai utazása (részletek)
   • Péteri Takács József
    • Sóhajtás a békesség után
   • Kazinczy Ferenc
    • A vallástalan
    • Bor mellett
    • Széphalom
    • Híven szeretni…
    • Az ő képe
    • A szonett múzsája
    • A nagy titok
    • A nyelvrontók
    • A kész írók
    • Írói érdem
    • Szokott és szokatlan
    • Az iskola törvényei
    • A mi nyelvünk
    • Hőseink a Kenyérmezején
    • Férfilélek
    • A pataki vár erkélyén
    • A lengeséghez
    • Gróf Szécheniy István (részlet)
   • Batsányi János
    • Biztatás
    • A franciaországi változásokra
    • A látó
    • Bartsaihoz
    • Az európai hadakozásokra
    • Levél Szentjóbi Szabó Lászlóhoz
    • Levél egy régi várból
    • Gyötrődés
    • Egy szerencsétlen ifjú sírjánál
    • Tűnődés
    • A rab és a madár
    • Gabriellám emlékkönyvébe
    • Magyar író
   • Szentjóbi Szabó László
    • A Cenci rózsája
    • A sírhalom
    • A reménységhez
    • A gyermekkori idők emlékezete
    • A nagy szüret Telegden
    • A holdhoz
   • Verseghy Ferenc
    • Koppi Károlynak
    • A marsziliai ének
    • Szentjóbi Szabó László halálára
    • A válogató
    • Az igazi bölcs
    • A tejáruló menyecske
    • Az igazsághoz
   • Dayka Gábor
    • Esdeklés
    • A bosszús szerelem
    • Kesergés
    • Titkos bú
    • A rettenetes éj
    • Esdeklés
    • Kazinczyhoz
    • A tavasz
    • Vitéz Imréhez
   • Földi János
    • Enyim Juliska
    • Idegen szépség
   • Pálóczi Horváth Ádám
    • De mit töröm fejemet
    • A gyanúba esett szerelmes
    • Magyar tánc
    • Stájer tánc
   • Fazekas Mihály
    • Rajta vitéz!
    • Ajánló vers
    • Egy véres ütközet estvéjén serkent gondolatok
    • Mint mikor a nap…
    • A tavaszhoz
    • Az új bor
    • Csokonai nevenapjára
    • A tavaszhoz estendén
    • Csokonai Vitéz Mihály halálára
    • Hortobágyi dal
    • A debreceni első kalendáriumba, melyből az időjövendölés kimaradt
    • A debreceni kalendárium második kiadása eleibe
    • Nyári esti dal
    • A kelletekorán jött csendes esőhöz
    • Ki a boldog?
    • Kalendárium magyarázata után serkent gondolatok
    • Az én poézisom
    • Lúdas Matyi (részletek)
   • Csokonai Vitéz Mihály
    • A gazdag
    • A patyolat
    • Az estve (Sander)
    • A szabadság
    • A Fársáng búcsúzó szavai
    • Egy rózsához
    • (Laura még ingó kegyelmed)
    • Az estve
    • Zsugori uram
    • Konstancinápoly
    • A tél
    • Az ősz
     • Szeptember
     • Október
     • November
    • Magyar! Hajnal hasad!
    • Búcsú a magyar Múzsáktól
    • Bakhushoz
    • Az emberiség s a szeretet
    • A boldogság
    • Az esküvés
    • A fekete pecsét
    • A békekötésre
    • (Újévi ajándék)
    • Újesztendei gondolatok
    • Keserédes
    • A tavasz
    • Még egyszer Lillához
    • A Magánossághoz
    • Marosvásárhelyi gondolatok
    • Kifakadás
    • Dorottya, vagyis a dámák diadalma a Fársánghoz (részletek)
    • Egy háládatlanhoz
    • Egy fiatal házasúlandónak habozása
    • Parasztdal
    • Jövendölés az első oskoláról a Somogyban
    • Óh, szegény országunk
    • Visszajövetel az Alföldről
    • Az estvéhez
    • A csendes élet
    • A békétlenkedő
     • Tavasz
     • Nyár
     • Ősz
     • Tél
    • Az ember, a poézis első tárgya
    • (Ízenget már…)
    • A Hafíz sírhalma
    • Dr. Földi sírhalma felett
    • Szerelemdal
    • Szegény Zsuzsi,a táborozáskor
    • Gróf Erdődyné őnagyságához (részlet)
    • A szeplő
    • Az én poézisom természete
    • Az éjnek istenihez
    • A rózsabimbóhoz
    • Az éj és a csillagok
    • Tartózkodó kérelem
    • Siralom
    • A tihanyi ekhóhoz
    • A reményhez
    • Halotti versek (részlet)
    • Tüdőgyulladásomról
    • Főhadnagy Fazekas úrhoz
   • Kisfaludy Sándor
    • A kesergő szerelem
     • 7. dal
     • 57. dal
     • 71. dal
     • 75. dal
     • 90. dal
     • 107. dal
     • 126. dal
     • 182. dal
    • A boldog szerelem
     • 35. dal
     • 72. dal
    • Részlet az ötödik énekből
     • 165. dal
    • Csobánc (részlet)
   • Édes Gergely
    • A petri gulyás
   • Kis János
    • Sopron tájékához
    • Az idő eljár
   • Berzsenyi Dániel
    • Osztályrészem
    • Horác
    • Magányosság
    • A melancholia
    • Az ulami ütközet
    • A magyarokhoz
    • Barátimhoz
    • Búcsúzás Kemenesaljától
    • Búcsúzás
    • Levéltöredék barátnémhoz
    • A közelítő tél
    • Fohászkodás
    • A jámborság és középszer
    • Kazinczy Ferenchez
    • A magyarokhoz
    • Életfilozófia
    • A táncok
    • Napoleonhoz
    • Vandal bölcsessége
    • Dukai Takács Judithoz
    • Vitkovics Mihályhoz
    • A pesti magyar társasághoz
    • Új Görögország
    • Gróf Mailáth Jánoshoz
    • A poézis hajdan és most
   • Dukai Takács Judit
    • Az én lakhelyem
   • Ungvárnémeti Tóth László
    • Tisztválasztás
    • Laura keserve
    • Berzsenyihez
   • Vitkovics Mihály
    • Virág Benedekhez
    • Bécs és Moszkva
    • Barraihoz
    • A költő
    • Pirongatol…
    • Bácskai regedal
   • Katona József
    • Az andal
  • Hatodik rész
   • Kölcsey Ferenc
    • Géniusz száll…
    • Rákos nimfájához
    • Elfojtódás
    • Rákóczi hajh…
    • Képzelethez
    • Rákos
    • Bordal
    • Csolnakon
    • Himnusz
    • Zsarnok
    • Vanitatum vanitas
    • Igazsága
    • Esti dal
    • Áldozat
    • Drégel
    • A Szabadsághoz
    • Balassa
    • Hervadsz
    • Zrínyi dala
    • Szondi
    • Kölcsey
    • Búsan csörög…
    • Huszt
    • Kazinczy
    • Emléklapra
    • Paulina emlékkönyvébe
    • Rebellis vers
    • Zrínyi második éneke
   • Pázmándi Horvát Endre
    • A pesti Nemzeti Theatrom ügyében (részlet)
   • Kisfaludy Károly
    • A hazafi
    • Honvágy
    • Mohács
    • „Tatárok Magyarországban”
    • „Ilka”
    • Alkonyi dal
    • Rákosi szántó a török alatt
    • Vedd sarlódat…
    • Szülőföldem szép határa
    • Aki szeretőjét
    • Sárga levél..
    • Az álmatlan király
    • A bánkódó férj
   • Vörösmarty Mihály
    • A három egyesült fejedelmekre
    • Szebb az asszony, ha hamis
    • A templomba záratásomkor
    • Kisgyermekek halálára
    • Csaba szerelme
    • Zalán futása (részletek)
    • Utóhang Cserhalomhoz
    • Halvila halálán
    • Mikes búja
    • A magyar költő
    • Zrínyi
    • K. Matild dala
    • A gyászkendő
    • Haj, száj, szem
    • A búvár Kund
    • Puszta csárda
    • Délsziget (részlet)
    • A szeretők
    • Pázmán
    • A két szomszédvár (részlet)
    • A kérő
    • Becskereki
    • Magyarország címere
    • Szép Ilonka
    • A hontalan
    • Szózat
    • Késő vágy
    • Piros száj
    • Csalogány
    • A Guttenberg-albumba
    • Vashámor
    • Liszt Ferenchez
    • Éj és csillag
    • Az unalomhoz
    • Petike
    • Az élő szobor
    • Emléksorok Fáy Andrásnak
    • Virág és pillangó
    • Egy politikus költőhöz
    • Az úri hölgyhöz
    • A szomju
    • Laurához
    • Fóti dal
    • Haragszom rád
    • Keserű pohár
    • Honszeretet
    • Ábránd
    • A merengőhöz
    • Megyeri
    • Kölcsey
    • Gondolatok a könyvtárban
    • A Sors és a magyar ember
    • Laurának
    • Az embereknek
    • Országháza
    • A szegény asszony könyve
    • Vásárhelyi Pál sírkövére
    • Mi baj?
    • Jóslat
    • Szabad sajtó
    • Harci dal
    • Emlékkönyvbe
    • Előszó
    • Mint a földmívelő…
    • Az ember élete
    • A vén cigány
    • Fogytán van a napod…
   • Czuczor Gergely
    • Hunyadi
    • A falusi kisleány Pesten
    • Fonóházi dal
    • Mohács
    • Korteskedés
    • Alföldi legény
    • Riadó
    • Csárdás
    • Ítélőszék előtt
    • A bakonyi legény
   • Garay János
    • Egy ismeretlen széphez
    • Mennyasszonyomhoz
    • Mátyás király Gömörben
    • A hetyke huszárok
    • Örökválság
    • Az obsitos
    • A költő-katona
   • Bajza József
    • Apotheosis
    • Isten hozzád
    • Sóhajtás
    • A rab költő
    • Az apáca
    • Kisleány dala
    • Ébresztő
    • Fohászkodás
    • Haynau-dal
    • Jóslat
   • Eötvös József
    • A megfagyott gyermek
    • Búcsú
    • Szörnyen szeretném…
    • Én is szeretném.
    • Mohács
    • Végrendelet
   • Szemere Miklós
    • A lukai pap
    • A vadon költészete
   • Erdélyi János
    • Egy gyermek születésére
    • Egy bitóra
    • Népdalok
    • Semmiházi
    • Jó órában
    • A menekültek
    • Vörösmartyhoz
   • Vajda Péter
    • Pórválasz
    • Utazó magyarok
    • Üdvözlet
   • Nagy Imre
    • Sashoz
   • Gaál József
    • Az ólmos botok
   • Tóth Lőrinc
    • Epigrammák
   • Szentiváni Mihály
    • A napszámos
    • A szolgalegény
    • A vértanú
    • A dévai váron
   • Kriza János
    • A villám
    • Erdővidék az én hazám….
    • Csipkebokor, galagonya
    • A hazatérő katona
    • Úrbér
   • Pap Endre
    • A pór sírja
 • II. kötet
  • Hetedik rész
   • Petőfi Sándor
    • Hazámban
    • Befordúltam a konyhára
    • Síkos a hó, szalad a szán…
    • A nemes
    • Vándorélet
    • Füstbement terv
    • Egy estém otthon
    • Fürdik a holdvilág az ég tengerében
    • István öcsémhez
    • Megy a juhász szamáron…
    • Az Alföld
    • Egy telem Debrecenben
    • A helység kalapácsa (részlet)
    • A tintás üveg
    • Csokonai
    • János vitéz (részletek)
    • A királyok ellen
    • Játszik öreg földünk…
    • Ha életében
    • Téli világ
    • Magyarország
    • A jó öreg kocsmáros
    • Fa leszek, ha…
    • Piroslik már a fákon a levél…
    • A négyökrös szekér
    • A magyar nemes
    • A csárda romjai
    • A gyüldei ifjakhoz
    • Az őrült
    • Tündérálom
    • Itt állok a rónaközépen…
    • A bánat? egy nagy oceán
    • Nem sűlyed az emberiség..
    • Az álom
    • Sors, nyiss nekem tért…
    • Dalaim
    • Levél Várady Antalhoz
    • A nép
    • Csalogányok és pacsirták
    • Nagykárolyban
    • Erdélyben
    • Véres napokról álmodom…
    • Reszket a bokor, mert…
    • Halhatalan a lélek…
    • Egy gondolat bánt engemet….
    • Szabadság, szerelem!
    • Ha férfi vagy, légy férfi…
    • Kutyakaparó
    • Palota és kunyhó
    • A kutyák dala
    • A farkasok dala
    • A XIX. század költői
    • Arany Jánoshoz
    • Magyar vagyok
    • A Tisza
    • A magyar ifjakhoz
    • A nép nevében
    • Háború volt…
    • Az ítélet
    • Rongyos vitézek
    • Arany Lacinak
    • A gólya
    • Levél Arany Jánoshoz
    • Falu végén kurta kocsma…
    • Homér és Oszián
    • A szájhősök
    • Azokon a szép kék hegyeken túl…
    • Beszél a fákkal a bús őszi szél…
    • Szeptember végén
    • Elértem, amit ember érhet el…
    • Meddig alszol még, hazám?
    • A táblabíró
    • Nézek, nézek kifelé…
    • Szép napkeletnek…
    • Rózsabokor a domboldalon…
    • Pató Pál úr
    • Okatootáia
    • A magyar politikusokhoz
    • Vasuton
    • A téli esték
    • Van-e egy marék föld…
    • Minek nevezzelek?
    • A puszta, télen
    • Olaszország
    • Anyám tyúkja
    • A tél halála
    • Kemény szél fúj…
    • Dicsőséges nagyurak…
    • Nemzeti dal
    • Föltámadott a tenger…
    • A királyokhoz…
    • Megint beszélünk s csak beszélünk…
    • A gyáva faj, a törpe lelkek…
    • Ausztria
    • Szülőföldem
    • Kiskunság
    • A nemzetgyűléshez
    • Respublika
    • A nemzethez
    • Forradalom
    • Az apostol (részletek)
    • Itt benn vagyok a férfikor nyarában…
    • Tudod, midőn először ültünk…
    • A vén zászlótartó
    • Bucsú
    • Ti ákácfák e kertben…
    • Szeretlek, kedvesem
    • Itt vaz az ősz, itt van újra…
    • Itt a nyilam, mibe lőjem?
    • Akasszátok föl a királyokat!
    • Vesztett csaták, csufos futások
    • Az év végén
    • Európa csendes, ujra csendes…
    • Csatában
    • Bizony mondom, hogy győz most a magyar
    • Pacsirtaszót hallok megint
    • Az erdélyi hadsereg
    • Jött a halál
    • A honvéd
    • Szörnyű idő
   • Vachott Sándor
    • Népdal
    • Tekintetes, nemes, nemzetes és vitézlő
    • A napipolitika költőihez
    • Búcsú 1849-től
   • Lauka Gusztáv
    • XIX. század
    • Butter Flórián
   • Kerényi Frigyes
    • Az erdei lak
    • Zsarnok
    • Pákh Alberthez
   • Bozzai Pál
    • Részlet a „Kelet könyvei”-ből
   • Pákh Albert
    • Csont
   • Greguss Ágost
    • A tudós
    • Úri parancs a hajdúhoz
   • Samarjay Károly
    • Szegény deák
    • Harc lesz talán…
    • Halászleány dala
    • Hogyan haljunk?
   • Berecz Károly
    • Fővárosi románc
    • Népéletből
    • Anno domini
    • Ne húzd cigány…
   • Mentovich Ferenc
    • A Szajna partján
    • A fölkelt nép…
    • Tavaszhoz
   • Tompa Mihály
    • Népdalok
    • A hangyákhoz
    • Némuljatok meg…
    • Egy valóságos magyar gróf
    • Pusztán
    • Az én lakásom
    • A gólyához
    • Pünköst reggelén
    • Levél egy kibujdosott barátom után
    • Égő szerelem
    • Tornácomon
    • Őszi tájnak…
    • A madár, fiaihoz
    • Forr a világ
    • Új Simeon
    • Ikarus
   • Sárosi Gyula
    • Népdal
    • A rákász lány
    • Arany trombita (részlet)
    • Farsangi dal
    • Ingeborg önszületése napján
   • Medgyes Lajos
    • Jósszózat
    • Börtön-dal
    • Megelégedés
    • Békeszózat
  • Nyolcadik rész
   • Arany János
    • Az elveszett alkotmány (részlet)
    • Toldi (részletek)
    • Válasz Petőfinek
    • A szegény jobbágy
    • A rab gólya
    • Eldorádó
    • A tudós macskája
    • Toldi estéje (részlet)
    • Nemzetőr-dal
    • Mit csinálunk?
    • János pap országa
    • A rablelkek
    • Árpilis 14-én
    • Rásüt az esthajnal
    • Névnapi gondolatok
    • Emléklapra
    • Évek, ti még jövendő évek
    • Koldus-ének
    • Évnapra
    • Letészem a lantot
    • Fiamnak
    • Írószobám
    • A lacikonyha
    • Ősszel
    • Az ó torony
    • Bolond Istók (részletek)
    • Szilveszter-éjen
    • Családi kör
    • Kertben
    • Ráchel siralma
    • A dalnok búja
    • A nagyidai cigányok (részlet)
    • Oh, ne nézz rám…
    • Enyhülés
    • A világ
    • Itthon
    • Dante
    • Visszatekintés
    • Rozgonyiné
    • Alkalmi vers
    • Keveháza
    • V. László
    • Régi jó időből
    • A vigasztaló
    • Ágnes asszony
    • Mátyás anyja
    • A fülemile
    • Csaba királyfi
    • Hatvani
    • A tetétleni halmon
    • Szibinyányi Jank
    • A vén gulyás
    • A vén gulyás temetése
    • Emlények
    • Zács Klára
    • Néma bú
    • Szondi két apródja
    • Balzsamcsepp
    • A walesi bárdok
    • A lejtőn
    • Juliskához
    • Széchenyi emlékezete
    • Rendületlenül
    • Kies ősz
    • Magányban
    • Vojtina ars poétikája
    • Szülőhelyem
    • Buda halála (részletek)
    • Ártatlan dac
    • Szegény Miska sirkövére
    • Emlékre
    • Búcsú a fürdőtől
    • Aj-baj!
    • A lepke
    • Epilógus
    • Naturam furca expellas…
    • Vásárban
    • Tamburás öreg úr
    • Tengeri-hántás
    • Mindvégig
    • A régi panasz
    • A tölgyek alatt
    • Kozmopolita költészet
    • Meddő órán
    • Híd-avatás
    • Népdal
    • Ének a pesti ligetről
    • Plevna
    • Vörös Rébék
    • Intés
    • Tetemre hívás
    • Dal fogytán
    • Formai nyűg
    • Civilizáció
    • Még az egyszer…
    • A szájasok
    • Ez az élet…
    • Emlékre
    • Toldi szerelme (részletek)
    • Évnapra
    • Mi vagyok én?
    • Sejtelem
   • Lévay József
    • Szüretünk
    • Mikes
   • Gyulai Pál
    • Hadnagy uram
    • Szüreten
    • Szeretnélek még egyszer látni…
    • Horatius olvasásakor
    • A népszerűség (részlet)
    • A budai rózsahegyen
   • Szász Károly
    • Iduna
    • Hazámhoz
   • Madách Imre
    • Petőfi sírján
    • Az aradi sírra
    • Nép szava
    • Egy demagóghoz
    • Az ember tragédiája (részlet)
   • Tóth Kálmán
    • Felleg borul az erdőre…
    • Befútta az utat a hó…
    • Előre!
   • Zilahy Károly
    • Reményi Edének
  • Kilencedik rész
   • Vajda János
    • Franciaországnak
    • Sirámok
    • A virrasztók
    • Gina emléke (részletek)
    • Liszt Ferenchez
    • Hajótöröttek
    • Luzitán dal
    • A kárhozat helyén
    • A vaáli erdőben
    • Húsz év múlva
    • Őszi tájék
    • Vége van
    • Az üstökös
    • Megnyugvás
    • Magány
    • Utolsó dal, Ginához
    • Gyermekkorom tájéka
    • Vasúton
    • Jubilate
    • A végrendelet
    • Nyári les
    • De profundis
    • A legszebbnek
    • Sodoma
    • Az állatkertben
    • Credo
    • Nádas tavon
    • Emléksorok
    • Elmult idő
    • Harminc év után
    • Nyári éjjel (Részlet)
    • Lenni vagy nem lenni
    • Búcsú a naptól
   • Tolnai Lajos
    • Fehér Sándor
    • Kislányom emlékére
   • Thaly Kálmán
    • Esztergom megvégeléről
    • A kölesdi harcrúl
    • Ocskai Lászlórúl való ének
    • Bujdosó Rákóczi
   • Dömötör János
    • Sötét éjben…
   • Arany László
    • A Délibábok hőse (Részletek)
   • Darmay Viktor
    • A komműnről (Részlet)
    • Ó, hogyha tudnám…
   • Reviczky Gyula
    • Első szerelem
    • Imakönyvem
    • Petőfi él!
    • Ősz felé
    • Arany Jánosnak
    • Schopoenhauer olvasása közben
    • Emma (Részletek)
    • Magamról
    • Pálma a Hortobágyon
    • Perdita (Részlet)
    • A kenyér
    • Magdolna
    • Március tizenötödikén
    • Útra készen (Részlet)
    • A Volkov-temető
    • Pán halála
    • Számlálgatom…
    • Rózsák
   • Komjáthy Jenő
    • Éloa!
    • Álmodva
    • Mind hasztalan!
    • Csak tartsatok…
    • A börtönből
    • Viharének
    • Diadalének
    • A homályból
    • Emléksorok
    • Siralom
   • Ábrányi Emil
    • Ágyugolyók az Arzenál udvarán
    • Magyar nyelv
    • Zsákhordó
    • Nincs halál
   • Szabó Endre
    • Úr napján
   • Endrődi Sándor
    • Hajók találkozása
    • Hideg esték
    • Gyönge violának…
    • A kölesdi harcon
    • Viharmadár
   • Rudnyánszky Gyula
    • A csüggedés órájában
    • Ti milliók
   • Palágyi Lajos
    • Mit tettem eddig?
    • Lívia
   • Szentessy Gyula
    • Gyári lányok
    • Az egyetlennek
   • Kozma Andor
    • A kárthágói harangok
    • Előírtás
   • Bárd Miklós
    • Írok a tengernek…
   • Szabolcska Mihály
    • Emlék
    • Salzburgi csapszékben
    • A Grand Caféban
   • Czóbel Minka
    • Kubikus nóta
    • Egy hét (Részlet)
    • Három fehér hattyú
   • Zempléni Árpád
    • A hosszú (Részlet)
    • A tűz-özön (Részlet)
   • Vargha Gyula
    • Rajnai bor mellett
    • Kevés a vetés
    • Szőlőhegyen
    • Születésem napján
   • Kiss József
    • Egy sír
    • Az ár ellen
    • Ó, mért oly későn
    • Madonna
    • Tüzek
    • Nagy fekete erdő…
    • A Knyáz Potemkin
    • Legendák a nagypapámról (Részlet)
   • Gárdonyi Géza
    • Éjjel a Tiszán
    • Szeptember
   • Makai Emil
    • A bolygó
   • Ignotus
    • Tavaszi bor
    • Epilogus
   • Szilágyi Géza
    • Hátak
    • Siketek között
   • Heltai Jenő
    • Csavargó
    • Loreley
    • Mert dalaimnak…
    • A kantinos kisasszony
    • Madrigál-féle
    • Diadal
    • Szabadság
    • Március
   • Csizmadia Sándor
    • Öreg cselédek
    • A lokomotív
  • Tizedik rész
   • Ady Endre
    • Új vizeken járok
    • Harc a Nagyúrral
    • A Gare de I'Est-en
    • Héja-nász az avaron
    • A magyar ugaron
    • A Hortobágy poétája
    • Góg és Magóg fia vagyok én…
    • A Léda arany-szobra
    • Párisban járt az Ősz
    • Jó Csönd-herceg előtt
    • Elillant évek szőlőhegyén
    • Sírni, sírni, sírni
    • Dózsa György unokája
    • Az ős Kaján
    • Fölszálott a páva
    • Az Értől az Oceánig
    • A grófi szérűn
    • A Duna vallomása
    • Csák Máté földjén
    • EmlékezésTáncsics Mihályra
    • Vér és arany
    • A fekete zongora
    • Beszélgetés egy szekfűvel
    • A csillagok csillaga
    • A magyar Messiások
    • Hazamegyek a falumba
    • Közel a temetőhöz
    • A téli Magyarország
    • A Hadak Utja
    • A Sion-hegy alatt
    • Én fiatal maradok
    • A Rotschildék palotája
    • A muszáj Herkules
    • A Halál lovai
    • Nekünk Mohács kell
    • Dózsa György lakomája
    • „Ádám, hol vagy?”
    • Májusi zápor után
    • A te melegséged
    • Az Illés szekerén
    • A kürtösök szava
    • Magyar jakobinus dala
    • Néhai Vajda János
    • Az asszony jussa
    • Kis, falusi ház
    • Az öreg Kúnné
    • Proletár fiú verse
    • Ond vezér unokája
    • Küldöm a frigy-ládát
    • A Tenger ákombákoma
    • Zilahi ember nótája
    • Esze Tamás komája
    • Az Anti-Krisztus útja
    • Szeretném, ha szeretnének
    • A föl-földobott kő
    • Séta bölcső-helyem körül
    • Bujdosó kuruc rigmusa
    • Négy-öt magyar összehajol
    • Kisvárosok őszi vasárnapjai
    • A tavalyi cselédekhez
    • A kimérák Istenéhez
    • A Márciusi Naphoz
    • Gőzösről az Alföld
    • Nagy sírkertet mérünk
    • A föltámadás szomorúsága
    • Az utolsó kuruc
    • Az új Kisértet
    • A Tűz márciusa
    • Fajtáddal együtt átkozlak
    • Kidalolatlan magyar nyarak
    • Kis, karácsonyi ének
    • A nagyranőtt Krisztusok
    • Történelmi lecke fiúknak
    • Új, tavaszi seregszemle
    • A Tűz csiholója
    • Elbocsátó, szép üzenet
    • Rengj csak, Föld
    • Rohanunk a forradalomba
    • Ének aratás előtt
    • Barangolás az országban
    • A menekülő lovas
    • A ló kérdez
    • Sípja régi babonának
    • Véres panorámák tavaszán
    • A perc-emberkék után
    • Ki látott engem?
    • Hunn, új legenda
    • A cigány vonójával!
    • Üzenet egykori iskolámba
    • A húkölés népe
    • Ülj törvényt, Werbőczi
    • Kétféle velszi bárdok
    • Őszülő erdők rettegése
    • Becéző, simogató kezed
    • Gyűlölet és harc
    • Most már megállhatok
    • Az Idő rostájában
    • A szétszóródás előtt
    • A Mindegy átka
    • A Kalota partján
    • Elhanyagolt, véres szivünk
    • Torony az éjszakában
    • Vallomás a szerelemről
    • Mag hó alatt
    • Új s új lovat
    • Az eltéved lovas
    • A halottak élén
    • A mesebeli János
    • Intés az őrzőkhöz
    • Ifjú szivekben élek
    • Őrizem a szemed
    • Megmaradok virágos mezőkön
    • Nótázó, vén bakák
    • Ember az embertelenségben
    • A Rémnek hangja
    • Nézz, Drágám, kincseimre
    • Emlékezés egy nyár-éjszakára
    • Véresre zúzott homlokkal
    • A fajtám sorsa
    • E nagy tivornyán
    • Beteg szivemet hallgatod
    • Krónikás ének 1918-ból
    • De ha mégis?
    • Két kuruc beszélget
    • Elégedetlen ifju panasza
    • Üdvözlet a győzőnek
   • Kaffka Margit
    • Leánykérés
    • Hajnali ritmusok (Részlet)
    • Záporos folytonos levél
    • Litánia
   • Juhász Gyula
    • Himnusz az emberhez
    • Haza…
    • Shakespeare estéje
    • Primitiva
    • Kossuth-nóta
    • Tiszai csönd
    • Milyen volt…
    • Profán litánia
    • Ancsa szolgáló
    • Isten háta mögött
    • Magyar táj, magyar ecsettel
    • Thonuzoba
    • Vidék
    • Magyar nyár 1918
    • Szeged
    • Testamentum
    • A munkásotthon homlokára
    • Dózsa feje
    • A vén cigánynak…
    • A munka
    • Gulácsy Lajosnak
    • Az Isten malmai
    • Petőfi-centenárium
    • A tápai Krisztus
    • Új vallomás
    • Tápai lagzi
    • Magyar tél
    • Fructidor
    • Tápai nóta
    • Este az Alföldön
    • Május ünnepe
    • Anna örök
    • Egy hangszer voltam…
    • Ének Bukosza Tanács Ignácról
   • Tóth Árpád
    • Meddő órán
    • Hófehérke
    • Hanali szerenád
    • Őszi kérdés
    • Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz
    • Rimes, furcsa játék
    • Elégia egy rekettyebokorhoz
    • Egy régi ház előtt
    • Őszi szántás
    • Április
    • Március
    • Az új Isten
    • Az öröm illan
    • Aquincumi korcsmában
    • Arany felhő
    • Berzsenyi
    • Az órainga
    • Körúti hajnal
    • Esti sugárkorszorú
    • Lélektől lélekig
    • Az ősök ritmusa
    • Hegyi beszédek felé
    • Rozskenyér
    • Hivogató
    • Karhágó kövein
    • Jó éjszakát
    • Kaszáscsillag
    • Elég volt a vágta
    • Fénylő búzaföldek között
    • Új tavaszig, vagy a halálig
    • Bazsalikom
    • A hídon
    • Gyopár
    • Álarcosan
    • Áprilisi capriccio
    • Erdőszél
   • Dutka Ákos
    • A vörös táltos
    • Elereszt a puszta
    • Szántanak
   • Emőd Tamás
    • Bólyai
    • Írás a palackban
   • Oláh Gábor
    • A Hortobágyon
    • Egy magyar város
   • Gyóni Géza
    • Csak egy éjszakára…
    • Sírvers
   • Szép Ernő
    • Tiszapart
    • Gyermekjáték
    • Mint magányos lovast…
    • A Ritz előtt, ha zene szól
    • Én így szerettem volna élni
    • Lengyelország
    • Imádság
    • Lányoknak való
    • Sötét lesz a Duna háta
   • Babits Mihály
    • A lírikus epilógia
    • Édes az otthon
    • Messze…messze…
    • Új leoninusok
    • Itália
    • Sugár
    • Esti kérdés
    • Ne mondj le semmiről…
    • Új könyvekre
    • Szerenád
    • Cigánydal
    • Május huszonhárom Rákospalotán
    • Haza a telepre
    • Szekszárd, 1915 nyarán
    • Húsvét előtt
    • Háborús anthológiák
    • Fortissimo
    • Régen elzengtek Sappho napjai
    • Petőfi koszorúi
    • A vén kötéltáncos
    • Ádáz kutyám
    • Utca, délelőtt
    • Cigány a siralomházban
    • A gazda bekeríti házát
    • Halvány téli rajz
    • Mint a kutya silány házában…
    • Mint különös hírmondó…
    • Vers a csirkeház mellől
    • Verses napló (Részletek)
    • Mint forró csontok a máglyán…
    • Beteg-klapncia
    • Botozgató
    • A szökevény szerelem
    • Az elbocsátott vad
    • Esős nyár
    • Emlékezés gyermeteg telekre
    • A meglódult naptár (Részlet)
    • Ősz és tavasz között
    • Balázsolás
    • Özönvizet, kőessőt, üstököst…
    • Lelkem kiszikkadt mezején…
    • Jónás könyve
    • Jónás imája
   • Kosztolányi Dezső
    • Üllői-úti fák
    • Alföld
    • Mostan színes tintákról álmodom
    • Szegény anyám…
    • A napraforgó
    • Az első ősz
    • Ének Virág Benedekről
    • Akarsz-e játszani?
    • Boldog, szomorú dal
    • Beírtak engem
    • Diákkoromban
    • Ó én szeretem…
    • A nagyvárosban éltem
    • A kalauz
    • Itt fekszenek
    • Tanár az én apám
    • Zászló
    • Halotti beszéd
    • Számadás
    • Litánia
    • Ha negyvenéves…
    • Hajnali részegség
    • Esti Kornél éneke
    • Életre-halálra
    • Mézes kenyér
    • Késő ősz a ludasi pusztán
    • Őszi reggeli
    • A vad kovács
    • Februári óda
    • Már megtanultam
    • Ének a fiatalokról
    • Ének a semmiről
    • Szeptemberi áhítat
   • Gellért Oszkár
    • A harmadik emeletről
    • A Föld szonettje
    • A Petőfi-centenáriumra
    • Valami a végtelen sugarakból
    • Vén erdőben
    • Jézus, a szavad
    • Zizegő, zümmögő
    • Bölcső vagy koporsó
    • József Attila emlékezetére
    • Egy tollpihe
   • Lesznai Anna
    • Dédanyám
    • Hívás
   • Karinthy Frigyes
    • Martinovics
    • „Struggle for life”
    • Pitypang
    • Előszó
    • Méné tekel…
   • Somlyó Zoltán
    • A szűk Könyök-uccán…
    • Az őszi síp
    • Szeptember
    • Bölcsődal
    • Külváros
    • Az ember összehúzza jól magát!…
    • Nem az én életem ez…
    • Kukoricahaj
   • Füst Milán
    • Tavaszi dal, vándordal
    • A szőlőműves
    • A részeg kalmár
    • Nyilas-hava
    • „Ha csontjaimat meg kelletik adni”
    • Szellemek utcája
    • Levél a rémületről
    • Öregség
   • Kemény Simon
    • Napos februári dél a Dunaparton
    • Európa elrablása
   • Nagy Zoltán
    • A ketrec
    • Páva a lépcsőn
    • Zenét…
    • Zsidócsillag
   • Kassák Lajos
    • A végtelen határban…
    • Mesteremberek
    • Örömhöz
    • Népgyűlés
    • Márciusok
    • Szólok halottainkról
    • Különös virágszál
    • Szegények az lakonyatban
    • Ezüstszürke
    • Érthetetlen kép
    • Vágyakozók és gyászolók helyett
    • Partizánok
    • Halk kis ballada
    • Emléktábla
    • Megadom magam
    • Elhagyott tárgyak V.
    • Költészetem I.
    • Szép ősz
    • Vietnam ege alatt
    • A szerelem vonzásában
    • Veled vagyok
  • Tizenegyedik rész
   • Gábor Andor
    • Kürtszó az éjben
    • Kályha mellett
    • Az én hazám
    • Orgovány
    • Tiszt urak
    • Proletárnak, rossz napokra
    • Esik a hó
    • Évfordulón
    • Magyar ifjak hősi temetője
    • Ének a naphoz 1945 májusában
   • Balázs Béla
    • Énekszövegek
    • Erdő mélyén
    • A közönségnek
    • Utilapu a talpamon
    • Édes útitársam
    • Dallá halnotok így kell
    • Vörös tavasz elébe
    • Szüret
    • Emigrációs karácsonyi ének 1939-ben
    • Emlékezés
    • Tábortűz mellett, vörös őrségen
    • Bartók Béla
    • Honfoglalás
   • Madarász Emil
    • Perekopnál
    • Csihajda (Részlet)
   • Áprily Lajos
    • Antigone
    • Március
    • Esti dal
    • Tavasz a házsongárdi temetőben
    • A kor falára
    • Túl ötven erdőn
    • Éjjeli zene
    • Intés kutyámnak
   • Sík Sándor
    • Nyári zsongás
    • Ó, milyen szabaddá…
    • Éjszaka 1943-ban
    • Kérdések felelet nélkül
   • Reményik Sándor
    • Imádság
   • Nadányi Zoltán
    • Egy úr
    • A testőr
    • Hosszú eső
    • A két szemed szeretett legtovább
    • Te már sehol se vagy
    • Mariann a kádban
    • Nők a tetőkön
    • Körmenet
   • Komját Aladár
    • Gyár
    • Szabadulás
    • Új internacionálé
    • „A forradalom meghalt!”
    • Meghalt Lenin
    • November
    • Proletár-Magyarország marsol (Részletek)
    • Nemzetközi-brigád indulója
    • Gyerekkor (Részlet)
   • Lengyel József
    • Huszadik születésnapomra
    • Ember hova tartozol?
   • Várnai Zseni
    • Katonafiamnak!
    • Úgy menőttél, szinte félek
    • Kopogtatok!
   • Lányi Sarolta
    • Verdun
    • Az ifjúsághoz
    • Gyászfátyolban
    • Duna-néző
    • Késő esti sétán
    • Nyomon veszett
   • Barta Sándor
    • Primitív szentháromság
    • Akasztott ember
    • A zöldfejű ember
    • Jaj 997
    • Idő kritálya: Moszkva (Részlet)
   • Tamás Aladár
    • Reményeim…
    • Felemelt…
   • Németh Andor
    • Lovacska
    • A költő
    • Sohajtás Karinthy Frigyes után
   • Déry Tibor
    • Mama Oroszország
    • Az úszó szigetek
    • Ősz, Feldafing
   • Hidas Antal
    • Az első évfordulón
    • Az ellenforradalom földjén (Részletek)
    • Jázmin utca
    • Lenin
    • Vörös Csepel induló
    • A nehéz idők verseiből (Részletek)
    • Vannak halottak
    • Egy erős topolya…
    • Néznek a fák
    • Míg szeretlek - élek
    • Veresbegy
    • Teljesüljön
    • Kezdenéd elölről?
    • Régi sorok - egy fakult füzetből
    • Most, amikor ötven esztendő után…
   • Török Sophie
    • Asszony a karosszékben
    • November
   • Erdélyi József
    • Ibolyalevél
    • Magányos csillag
    • Dal a Bakony alján
    • Olvadás
    • Farkasverem
    • Fűz Kata
    • Kökényvirág
    • Tavaszi ország
    • Őszvég éj
    • Anyám
    • A szarvasokká vált fiúk
    • Fekete Körös
    • Cölöpverők
    • Lovaspóló a Vérmezőn
    • Bevonulás
    • Meggyfa
    • Visszatérés
    • Apám sírja
   • Nagy Imre
    • Az álmok fakírja a Nap előtt
    • A mezőn
    • Darvak a falum egén
    • Ősanyám a pusztán
    • Élj a pusztán
   • Sinka István
    • Pásztorének
    • Anyám balladát táncol
    • Szállnak a vadlibák
    • Ballada a Körös mentén
    • A Göncöl útasa
    • Zab Mihály varnyudi szélben
    • Boldog patak
    • Ezer legény idő nélkül
    • Kórótűz kegyetlen csillagok alatt
   • Bányai Kornél
    • Szépség mezőin
    • Vasénekű testvéreim
    • Vadember
    • Tanyák
   • Forbáth Imre
    • Szlovák tájkép
    • Na maninách
    • Őszi dal 1938
   • Gulyás Pál
    • A viharzó diófa
    • Rimkovács
    • Itáliához
    • Csokonai gúlája előtt
    • Debrecen, ó-kikötő
    • Hajnali séta az országúton
    • Az elemek ellen
   • Vásárhelyi Pákozdy Ferenc
    • József Attila halálára
    • Fogadj be, Debrecen
    • Meg kéne nézni
   • Sárközi György
    • A szeretet himnusza
    • Virágok beszélgetése
    • Jaj annak, aki egyedül marad
    • Reggeli dal
    • Kilátó
    • Közeledő léptek
    • Higgy a csodában!
    • Kesergő
    • Esőcseppek
   • Fodor József
    • Verseim
    • A paradicsomok és a kert
    • Szelidlábú napjaim
    • Falevelek siratója
    • Kiáltás az emberért
    • Esős nyár
    • Piros fejfák
    • Átkozott fa
    • Továbbnézve
    • Plánták altatója
    • Őszi almafák
    • Semmi se késő
    • A tordai diák
   • Szabó Lőrinc
    • Rutilius levele
    • Jelenések
    • Kalibán
    • Szénásszekér
    • Pillanatok
    • És mikor őjra megcsókoltalak
    • Szegénynek lenni a fiatalnak
    • Operába indul az autó
    • Grand Hotel Miramonti
    • A bazilikában zúg a harang
    • Körúti éjszaka
    • Materializmus
    • Ujjaink
    • Hajnali rigók
    • Az Egy álmai
    • Semmiért egészen
    • A homlokodtól fölfelé
    • Szamártövis
    • Belül a koponyádon
    • Az üdvözült lány
    • Nagyságos úr
    • Lóci óriás lesz
    • Nyitnikék
    • Szivárvány Pest fölött
    • Különbéke
    • Dsuang Dszi álma
    • Szun Vu Kung lázadása
    • Éjszaka a vonaton
    • Dalmácia tücskeihez
    • Egy téli bodzabokorhoz
    • Az óriás intelme
    • Tücsökzene
    • Máju si orgonaszag
    • Ficseri-füsti
    • A huszonhatodik év
    • Mozart hallgatása közben
   • Berda József
    • Egy politikus arckéápéhez
    • Húsleves dícsérete
    • Piaci éjszaka
    • Vizafogó
    • Bátyám halálára
    • Képzelődés
    • Szentgyörgypereszke
    • Magamra maradtam
   • Győry Dezső
    • Újarcú magyarok
    • Zöldár a Vágmentén
    • Tiltott képeslevelezőlap
    • Háború az utcánkban
   • Fenyő László
    • Hová lettek a költők?
    • Márciusi álom
    • Emigránsok
    • Előszoba
    • Őszi kávéház
    • Hűség
    • Ha kérdik
 • III. kötet
  • Tizenegyedik rész (Folytatás)
   • József Attila
    • Éhség
    • Fiatal életek indulója
    • Rög a röghöz
    • A legutolsó harcos
    • Megfáradt ember
    • Aki szegény, az a legszegényebb
    • Tiszta szívvel
    • Szép csöndesen aludj
    • Mikor az uccán átment a kedves
    • Fiatal asszonyok éneke
    • Végül
    • Bevezető
    • József Attila
    • Áldalak búval, vigalommal
    • Pöttyös
    • Tedd a kezed
    • Dudoló
    • Ringató
    • Hosszú az Úristen
    • Biztató
    • Medáliák (részletek)
    • Harmatocska
    • Tiszazug
    • Ákácokhoz
    • Favágó
    • Betlehem
    • Betlehemi királyok
    • Regős ének
    • Ady emlékezete
    • Egy költőre
    • Bánat
    • Tömeg
    • Lebukott
    • Anyám
    • Áradat
    • Szocialisták
    • Munkások
    • Holt vidék
    • Fagy
    • Eső
    • Külvárosi éj
    • Mondd, mit érlel
    • Határ
    • Medvetánc
    • A kanász
    • Bánat
    • Reménytelenül
     • Lassan, Tűnődve
     • Vas-színű égboltban…
    • Téli éjszaka
    • A város peremén
    • Elégia
    • A tőkések hasznáról
    • Vigasz
    • Nyári délután
    • Alkalmi vers a szocializmus állásról Ignotusnak
    • Eszmélet
    • Számvetés
    • Iszonyat
    • Magad emésztő
    • Altató
    • A bűn
    • Levegőt!
    • Kései sirató
    • Ha a hold süt
    • A Dunánál
    • Az a szép, régi asszony
    • Jaj, majdnem
    • Egy spanyol földmíves sírverse
    • Judit
    • Nagyon fáj
    • Kiáltozás
    • Ki-be ugrál
    • Azt mondják
    • Kész a leltár
    • Elmaradt ölelés miatt
    • Kirakják a fát
    • Thomas Mann üdvözlése
    • Flóra
     • Hexaméterek
     • Rejtelmek
     • Már kétmilliárd
     • Buzgóság
     • Megméressél!
    • Flórának
    • Március
    • Ars poetica
    • Születésnapomra
    • Ős patkány terjeszt kórt
    • Már régesrég
    • Bukj föl az árból
    • Jön a vihar
    • Hazám
    • (Csak az olvassa)
    • Ne légy szeles
    • Száradok, törődöm
    • Az árnyékok
    • Könnyű, fehér ruhában
    • Ha nem leszel
    • Tudod, hogy nincs bocsánat
    • Gyönyörűt láttam
    • Miben hisztek
    • „Költőnk és kora”
    • Karóval jöttél
    • Talán eltűnök hirtelen
    • Ime, hát megleltem hazámat
   • Illyés Gyula:
    • Szomoru béres
    • Szegénylegény
    • Egy ősz
    • A ház végén ülök
    • Esti zápor
    • Három öreg
    • Ifjúság (részlet)
    • Ujoncok
    • Testvérek
    • Délben
    • Egy barackfára
    • Dózsa György beszéde a ceglédi piacon
    • Ozorai példa
    • Nem menekülhetsz
    • 9. Rue Budé
    • A kacsalábon forgó vár
    • Külön világban
    • Elmaradt háború
    • Óda egy krumpliföldhöz
    • Ujszülött
    • Csak ne kelljen halálba menni
    • Rangrejtve
    • Nem volt elég
    • Megy az eke
    • Zsivaj
    • Cserepező
    • Amikor a Szabadság-hídra a középső részt fölszerelték
    • Könny közt remény
    • Jegyzőfüzet
    • Télvégi szél
    • Árvíz
    • Doleo, ergo sum
    • Menedék
    • A szil s szél
    • Cser-erdő
    • A tihanyi templom-hegyen
    • Látogatók
    • A költő s a galamb
    • A reformáció genfi emlékműve előtt
    • Árpád
    • Zrínyi a költő
    • Bartók
    • -Szekszárd felé
    • Örök berek
    • Csillaghullás
    • Üvegvilág
    • Hálóm s halam
    • Kháron ladikja
    • Munka a munkával
    • Levél
    • Csitító
    • A korosztyál behajózása
    • Örök művek világa
    • Hírszerzőm
    • E földön
    • Húgaid
    • Dőlt vitorla
    • Az őszi méhek arany kereke
    • Bebevezetés egy Kodály-hangversenyhez
    • Óda a törvényhozóhooz
    • Borsos Miklós: Sz. L. szobra
    • Vadréces ég alatt
    • Hiába
    • Kaszál, kaszál…
    • Jégzajlás
    • Rajtakapva
    • Mozgó világ
    • Az orsók ürügyén
    • Alkonyi út
    • Fekete-fehér
    • A Szörny
    • Mégegyszer, ugyanonnan
    • Gyászének Gara László emlékének
    • Hatalmas, nagy korszak… s a költők
    • Sötét
    • Ditirambus a nőkhöz
    • Mert szemben ülsz velem…
    • Teremteni
    • Hosszú tél
    • A művészet rémuralma
    • Koszorú
   • Gereblyés László:
    • Egy a sok közül:
     • Tank-lesben
     • Sirattam én a várost…
    • Tamkó Sirató Károly:
     • Anitra meghalunk
     • Papírember
    • Hollós Korvin Lajos:
     • Évforduló
     • Hazám vagy végre
    • Dsida Jenő:
     • Csokonai sírjánál
     • Hulló hajszálak elégiája
     • Tavalyi szerelem
     • A sötétség verse
     • Szerenád Ilonkának
     • Miért borultak le az angyalok Viola előtt (részlet)
    • Lukács László:
     • Visszafojtott lélek
     • Favágó
     • Tigris
     • Horror, furor!
     • Csillagcsók
    • Pásztor Béla:
     • Kosaras asszonyok
     • Méregkóstolók
     • Rőzsehordók
     • A kötéltáncosnő ernyője
     • Jelenés
    • Vihar Béla:
     • Egy katona megy a hóba
    • Horváth Béla:
     • Ti boldog költők
     • A kút
    • Jankovich Ferenc:
     • Száz kőműves összedalot
     • Öreg magyar a városban
     • A nyúl éneke
     • Egy cselédház udvarán
     • Áljd meg minket, Jézus!
     • Szántód partjainál
     • Idegen város
     • Sej, a mi lobogónkat
     • A kőmíves
     • Háromszáz éves terveim
     • A hazáért
     • Egy fenyő álma
    • Radnóti Miklós:
     • Férfinapló (részletek)
     • Ének a négerről, aki a városban ment
     • Pontos vers az alkonyatról
     • Kortárs útlevelére
     • Hajnal
     • Istenhegyi kert
     • Járkálj csak, halálraítélt
     • Federico Garcia Lorca
     • Huszonnyolc év
     • Hispánia, Hispánia
     • Első ecloga
     • Csütörtök
     • A „Meredek út” egyik példányára
     • Csodálkozol barátném
     • Harmadik ecloga
     • Bájoló
     • Száll a tavasz
     • A mécsvilág kinyílik
     • Tétova óda
     • Mint észrevétlenül
     • Páris
     • Ötödik ecloga
     • Nem tudhatom
     • Nem bírta hát
     • Ó, régi börtönök
     • Sem emlék, sem varázslat
     • Majális
     • Töredék
     • Hetedik ecloga
     • Levél a hitveshez
     • Á la rechreche
     • Nyolcadik ecloga
     • Erőltetett menet
     • Razglednicák
    • Forgács Antal:
     • Barátomhoz
     • A háború kétszázkilencvenharmadik napján
     • Éjfél
     • Mint az állat
    • Salamon Ernő:
     • Nyomorú tájék
     • Egyszerű szerelmes ének
     • Szegény nép dicsérete
     • Gyerekdal
     • Az ember, ha szegény
     • A jó vénasszonyok
     • Különféle találmányok
     • Dal utódoknak (részletek)
    • Korvin Sándor:
     • Gépvilág
    • Hajnal Anna:
     • Tavaszi himnusz
     • Megtanít engem újra majd
     • Valahol már nő a gyermek
     • Szerelem, vihar
     • Kis Annához
     • Fiainknak
     • Vonuló évszakok
     • Parti város
     • Tiszta tiszta tiszta
    • Képes Géza:
     • Levél egy népi-kollégistához
     • Gyertyafénynél
     • Epigrammák
     • Vallomás
     • Tavaszi betegség
     • Szauna
     • Félelem
     • A világ végén
     • Kő és festék
     • Cseréphalom
     • Évszakok
    • Károlyi Amy:
     • Variációk Ted Hughes egy sokára
     • Óda és elégia Hlebnyikovhoz
     • Nedves és száraz
     • Aki idegen ágyban ébred
    • Vas István:
     • Husvéti ének a testről
     • Gyertyaszentelői elégia
     • Tizenöt év
     • Ancien régime
     • Budapest balladája
     • Októberi jegyzetek
     • A békekötés elé
     • HÁrom császárszobor
     • Nicolaus Cusanus sírja
     • Római pillanat<
  Feladás dátuma:

  2011-11-18

  Város:

  Budapest, Farmos, Tápiószentmárton

   

  Kapcsolatfelvételhez (az eladóval) be kell jelentkezni (regisztrálni kell)!

  FIGYELEM!

  Kérem, ne utaljon előre az eladónak! Nem tudunk felelősséget vállalni az eladókért!

   
  Könyv Paradicsom Nyomtatás
  Könyv Paradicsom Lista az eladó többi eladásra szánt könyvéről

   
  Eladó értékelése:
  Még nem érkezett értékelés!
   
  Könyv Paradicsom Vissza